Software pro vzdálené ovládání počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

RAC Client - Novinky ve verzi:

 • 5.0.2
  • nová verze instalátoru, která umožňuje při odinstalaci odebrat veškeré nastavení a data vytvořené během používání programu
  • při spuštění programu RAC Client zobrazován průběh inicializace
  • změna ukládání nastavení a dat v případě instalace RAC Client/Client Lite do výchozí systémové složky: program files. Nastavení a data se ukládají do profilu uživatele a to do složky: AppData\Local\PCNetSoftware. Složku s nastavení a daty je možné otevřít v nové nabídce v menu: Nastavení->Otevřít složku, ve které je uloženo nastavení.
   U stávajících instalací je nastavení uloženo dle systému a nastavení UCA, buď přímo v instalované složce nebo ve VirtualStore (AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PCNetSoftware\).
   Případně migraci stávajícího nastavení je možné provést přesunutím složek: Data, ChatHistory, MessagesHistory, RemoteInstall, ScreenRecording a Setting do AppData\Local\PCNetSoftware\RAC Client nebo AppData\Local\PCNetSoftware\RAC Client Lite. Před přesunem je potřeba ukončit všechny instance programu.

   V případě, že nastavení a data jsou společné pro všechny uživatele, tak je potřeba aplikaci neinstalovat do výchozí systémové složky: program files.
  • v RAC Client Lite upraveno hlavní okno s možností zadávání názvu počítače nebo IP adresy dle typu připojení.
  • změněn protokol HTTP u odkazů v programech na zabezpečený protokol HTTPS. Postupem času budou webové stránky dostupné pouze přes zabezpečený protokol HTTPS.
 • 5.0.1
  • možnost připojení počítače k více VPC účtům, nápověda je zde
 • 5.0.0
  • možnost ovládání počítače připojeného k VPC přes webový prohlížeč. Nápověda a podmínky jsou uvedeny zde.
 • 4.0.9
  • podpora Windows 10
  • možnost importu a exportu připojených počítačů k VPC
  • méně informacích o počítačích pro rychlejší výběr připojeného počítače k VPC
 • 4.0.7
  • při Plném ovládání umožněně odhlásit vzdáleného uživatele při ztrátě spojení. Používá se např. v případech kdy administrátor spustí pod běžným uživatelem program pod vyšším oprávnění. A tím to je možné zabránit převzetí kontroly pod vyšším oprávněním vzdálenému uživateli při ztrátě kontroly nad vzdáleným počítačem.
  • opraven problém, který se stává při Plném ovládání na systému Windows 8, kdy po přihlášení někdy dojde k zčernaní obrazovky a pomůže pouze znovunavázání spojení
 • 4.0.6
  • pro: Plné ovládání, umožněno:
   • přizpůsobit zobrazení vzdálenému rozlišení
   • zadat zobrazení libovolně v procentech v novém dialogu: Nastavení zobrazení v procentech
   • při procentuálním zobrazené nedochází tak výraznému zkreslování
  • opravy:
   • opraveno vzdálené registrování licence
   • opraveno zobrazování některých textů
 • 4.0.5
  • možnost nastavit počet opakování spojení
  • podpora znaků Unicode, zátím jsou v distribuci dvě verze bez podpory Unicode a s podporou Unicode. Postupem, času bude pouze dostupná verze s podporou Unicode.
 • 4.0.4
  • u služby "Zaslat zprávu" umožněno zaslat stejnou zprávu na více vybraných spojení
  • podpora Windows 8
  • umožněno třídění ve všech seznamech podle diakritických znaků
 • 4.0.1
  • optimalizace VPC serveru v případě výpadku systému
  • možnost vzdáleně aktualizovat novější licenční údaje. Aktualizaci licenční údaje můžete nastavit v RAC Client v hlavním nastavení na záložce Registrace RAC serveru.
 • 4.0.0
  • u služby Přenos souborů:
   • synchronizace složky
  • Vzdálený tisk:
   • úprava tisku, aby nepřidával zástupce pro vzdálený tisk z místního počítače na vzdálený počítač
 • 3.8.0
  • připojování přes VPC:
   • v RAC Client/Client Lite do hlavního menu přidáno nové menu "Připojení přes VPC"
   • možnost nastavení ukládání statistiky
   • možnost stažení statistiky ve formátu CSV a HTML
  • u služby Přenos souborů:
   • přístup k připojeným síťovým jednotkám a k dalším jednotkám připojených pod přihlášeným uživatelem. V předchozí verzi se služba připojovala pouze k účtu "System", pod tímto přihlášením nejsou dostupné uživatelem připojené síťové jednotky. V této verzi je také umožněno službu připojovat k přihlášeným relacím. Tato možnost je pro stávající spojení vypnuta, ale je zapnuta pro všechny spojení v novém hlavním nastavení. Nové nastavení pro službu je v hlavním nastavení na nové záložce "Přenos souborů". Nastavení pro jednotlivé spojení je možné změnit ve výchozím nebo konkretním profilu pro "Přenos souborů". Pro aktualizaci nové verze je potřeba pro tuto vlastnost znovu přihlásit uživatele.
 • 3.7.1
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • opraveno vysouvání horního panelu během obnovování spojení
   • Vzdálený tisk:
    • upraven přenos tiskových souborů podle přenosové rychlosti
    • umožněno uložení nebo odeslání stavu tiskového systému
 • 3.7.0
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • umožněn tisk ze vzdáleného počítače na vaši tiskárnu
   • upraveno ukončování spojení v případě přechodu vzdáleného počítače do režimu spánku nebo úsporného režimu
  • Chat:
   • opraveno odřádkování při vložení ENTER (přechod na nový řádek) přímo v textu
 • 3.6.3
  • připojení přes VPC:
   • možnost zobrazení počítačů připojených k VPC, pokud požadovaný počítač není připojen k VPC
 • 3.6.2
  • připojení přes VPC:
   • upraveno odpojování od VPC systému při přechodu vzdáleného počítače do režimu spánku
 • 3.6.1
  • oprava zobrazování okna Chatu při vložení delšího textu vzdáleným uživatelem
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • kombinace kláves Ctrl+Alt+C a Ctrl+Alt+V pro přenos schránky; jsou umožněny pouze přes levý Alt - vzhledem k tomu, že pravý Alt se používá v některých jazycích pro rychlé vložení speciálního znaku.
   • Automatické obnovování spojení. Obnovení spojení probíhá ve stávajícím okně. Obnovení spojení se také provádí i u služby "Nahrávání". Obnovení spojení se provádí v případě:
    • přepínání mezi uživatelskými účty
    • odhlášení uživatele
    • ztráty spojení
    • odpojení vzdáleného počítače od VPC
 • 3.6.0
  • optimalizace pro Windows 7
  • nová technologie odesílání kombinace Ctrl+Alt+Del pro Windows Vista a vyšší
  • pro připojování přes VPC:
   • možnost hromadně změnit heslo u všech připojených počítačů k VPC v RAC Client
   • připojit počítač k VPC bez hesla. Vzdálenému uživateli nemusíte heslo sdělovat, stačí pouze název VPC účtu.
   • nová informační zpráva: změna e-mailové adresy
  • Plném ovládání nebo prohlížení
   • možnost změnit klávesnici F12
   • zobrazování textu na uzamčené obrazovce
  • Přenos souborů, před zahájením přenosu možnost:
   • přeskočit načítání informací o přenášených složkách a souborech
   • nastavit hloubku procházení složek
  • lokalizace do:
   • francouzštiny
   • portugalštiny
   • italštiny
 • 3.5.0
  • zdarma ovládání počítače bez veřejné IP adresy, přes novou službu VPC (Virtual Private Connection)
   • ovládání počítače bez veřejné nebo pevné IP adresy
   • bez nutnosti nastavovat firewall a router
   • možnost provozovat zdarma vlastní službu VPC (Virtual Private Connection)
  • Více informacích o VPC naleznete zde.
  • Plném ovládání nebo prohlížení
   • Doplněn test funkčnosti video ovladače, který v případě nefunkčnosti znovu video ovladače aktivuje nebo vypne. Tento problém je především způsoben spouštěním DOS aplikací na celou obrazovku.
  • U služby Vypnutí počítače umožněn:
   • Režim spánku
   • Úsporný režim
 • 3.4.1
  • lokalizace do španělštiny
  • lokalizace do němčiny
  • nový nástrojový panel u služby Přenos souborů
 • 3.4.0
  • oblíbené složky u služby Přenos souborů
  • správa historie u služby Přenos souborů a Příkazový řádek
  • Plném ovládání nebo prohlížení
   • zrychlení ovládání vzdáleného počítače prostřednictvím novější technologie.
    Nová technologie rychleji získává informace o změnách vzdálené plochy
    při nižším zatížení procesoru a paměti.
   • zjednodušení nástrojové lišty a nové ikony s možností nastavení velikosti do 32 pixelů
   • mód celá obrazovka dostupný i v případě menšího rozlišení monitoru na vzdáleném systému o proti lokálnímu
   • nová vyrovnávací paměť LFU
 • 3.3.1
  • možnost nastavit vypínání pozadí plochy i v režimu Pouze prohlížení a Nahrávání
  • vlastnosti vrstvených oken přesunuty do nové záložky Vrchní vrstvená okna
 • 3.3.0
  • možnost vypnout pozadí plochy během ovládání
  • možnost přepnout dialog Vlastnosti spojení pro zadávání
   pouze základních vlastností nebo do rozšířeného nastavení.
   A možnost vyhledat název počítače Procházením sítě.
  • V dialogu Vlastnosti vzdáleného ovládání změněna záložka Automatické nastavení
   na Výkon, do této nové záložky zařazeny související záložky.
   Záložka byla změněna pro možnost nastavit většinu vlastností souvisejících s výkonem.
   Dále v dialogu byla přidána záložka Vyrovnávací paměť, kam byly přesunuty
   vlastnosti ze základní záložky. A přidána záložka Plocha a Efekty.
 • 3.2.0
  • Chat:
   • umožňuje komunikovat se vzdáleným uživatelem prostřednictvím textových zpráv
   • možnost nastavit:
    • úvodní oslovení
    • zobrazované jméno
    • vlastnosti textu:
     • písmo a barvu zpráv odeslaných a přijatých
     • barvu pozadí
   • zavřít okno Chatu na vzdáleném počítači po ukončení spojení
   • uložit automaticky zprávy po ukončení
   • zprávy přeposlat na e-mail
   • zprávy uložit do souboru
  • Zaslání zprávy na vzdálený počítač:
   • umožňuje zaslat vzdálenému uživateli textovou zprávu ve formátu RTF, což umožňuje nastavit:
    • typ, velikost, styl, řez, zarovnání a barvu písma
    • barvu zvýraznění a pozadí
   • možnost nastavit:
    • průhlednost
    • zobrazit v maximalizovaném okně
    • zachovat velikost okna nastaveného v náhledu
    • odeslat informaci o přečtení
    • uložit automaticky odeslanou zprávu pro další použití
   • před odesláním možnost náhledu
   • příjemce může:
    • navštívit související WWW stránku
    • zprávu uložit do souboru
  • využívání aktuálního vzhledu Windows®
  • přenášení klávesových zkratek systému Windows®
  • možnost automaticky umístit do pravé části hlavního panelu (Oblast oznámení)
  • možnost nastavit automatický přenos schránky
  • zobrazování kurzor v reálném režimu
  • lokalizace do angličtiny
 • 3.1.1
  • optimalizováno vykreslování kurzoru při Plném ovládání ve Windows Vista™
 • 3.1.0
  • možnost zjistit novější verzi v menu Nápověda
  • nové číslování verze, další třetí číslo udává číslo aktualizace v rámci verze
  • při používání vyrovnávací paměti, možnost vybrat ze 2 možností
 • 3.00
  • možnost vytvořit pro vybrané spojení zástupce na pracovní ploše, který umožňuje připojení ke vzdálenému počítači, bez zobrazení hlavní okna RAC Client
  • novější technologie vyrovnávací paměti pro snížení přenášených dat až o 90%
  • nové ikony pro práci ze složkami
  • možnost nastavit automatické vypínání komprese při spojení v rámci místní sítě
 • 2.06
  • optimalizace pro Windows Vista™
  • uživatelům během vzdáleného ovládání počítače je umožněno zablokovat ovládání počítače dalším uživatelům
  • vyhledávání počítačů na síti, ukázka
  • volitelné nástroje v menu Nástroje
  • import/export spojení ve formátu hodnot oddělených středníkem (CSV)
 • 2.05
  • pro větší rozlišení monitoru:
   • nové ikony v nástrojových panelech s možností nastavení velikosti do 64 pixelů, ukázka
   • možnost nastavení velikosti ikon v seznamu
   • možnost nastavení velikosti ikon v záložkách
   • nový styl nabídky XP Luna
   • možnost nastavení písma
  • vzdálené zapínání počítače pomocí funkce Wake on LAN (WOL)
  • automatické připojení k nové aktivní relaci, pokud stávající bude ukončena nebo bude neaktivní při Plném ovládání nebo prohlížení
  • u spojení možnost zadat kontaktní údaje
  • pro jednoduší zálohování datových souboru a přehlednost byly:
   • soubory (*.dat, *.csv) obsahující informace o spojení přesunuty do podsložky Data
   • soubory (*.ini, *.txt) obsahující informace o nastavení přesunuty do podsložky Setting
   Pokud budete potřebovat zálohovat datové soubory RAC Client, stačí zálohovat složky:
   • Data
   • Setting
   • ScreenRecording a složky podle Vašeho nastavení v profilech, kam se ukládají nahrávky
   • RemoteInstall a složky podle Vašeho nastavení v profilech, kam se ukládá nastavení pro vzdálenou instalaci
 • 2.04
  • hlavní novinkou u služby Plné ovládání a prohlížení umožněno:
   • ovládání všech relací včetně terminálových ve Windows® XP, Windows® Server 2003 a Windows® Terminál Server (ukázka výběru relací).
  • u služby Ovládání procesů zobrazování úplné cesty procesu a možnost ukončit strom procesu
 • 2.03
  • hlavní novinkou je nová služba Příkazový řádek, která umožňuje spouštět příkazy a nástroje na vzdáleném systému (ukázka).
   Hlavní vlastnosti:
   • možnost nastavit jednotlivým uživatelům individuální přístup k příkazům a nástrojům
   • výsledek příkazu je zobrazován v okně, u kterého můžete nastavit barvu pozadí, vlastnosti písma, barevné zvýrazňování, zalamování, stránkování... (ukázka)
   • hlavní okno můžete zobrazit na celou obrazovku
   • výstupní výsledek je možné stránkovat, průběžně ukládat, ukládat do textového nebo HTML souboru a odeslat příjemci pošty
   • pro navigaci je možné využít:
    • historii provedených příkazů
    • historii předchozích složek
    • oblíbené příkazy
    • systémové příkazy a nástroje
    • tlačítka:
     • kořenová složka
     • nahoru
     • předchozí složka
     • následující složka
     • přejít na začátek posledního příkazu
     • přejít na konec
 • 2.02
  • zrychleno načítání nahrávek do seznamu Nahrávky
  • úprava textů v dialogu Vlastnosti přenosu souborů
 • 2.01
  • umožněno přihlašování s autorizačním klíčem pro zvýšení bezpečnosti při přistupování ke vzdálenému RAC Serveru
  • hlavní novinkou je nová služba Přenos souborů (ukázka), která umožňuje přenášet vzdáleně soubory a složky.
   Hlavní vlastnosti:
   • možnost nastavit jednotlivým uživatelům individuální přístup k určeným složkám
   • soubory a složky lze kopírovat, přesouvat, přejmenovat, vytvářet, odstranit, vytvářet zástupce, odeslat příjemci, odeslat na plochu, otevřít, otevřít s parametrem a měnit atributy
   • zobrazovat vlastnosti souborů, složek a jednotek
   • soubory a složky lze kopírovat a přesouvat mezi okny prostřednictvím techniky "Táhni a Pusť" (Drag and Drop) a prostřednictvím schránky (Ctrl+C, Ctrl+V a Ctrl+X)
   • soubory a složky lze kopírovat a přesouvat v rámci místního a vzdáleného systému
   • automaticky komprimovat přenášené soubory
   • napojovat soubory
   • synchronizace složky
   • filtrovat a označovat obsah složky
   • u místních souborů a složek lze využívat možností Windows® Průzkumníka
   • možnost vysunout vyměnitelné médium
   • obsah místní a vzdálené složky je zobrazen ve dvou přehledných oknech, u kterých je možné (ukázka):
    • okna zobrazit vedle sebe nebo pod sebou
    • okna prohodit
    • mezi okny lze přepínat tabulátorem nebo kliknutím na ikonu označující typ okna
    • změnit vzhled sloupců
    • pro navigaci je možné využít:
     • seznamu dostupných jednotek/složek a speciálních složek
     • historie
     • tlačítek:
      • kořenová složka
      • nahoru
      • předchozí složka
      • následující složka
  • u služby Vypnutí počítače umožněno rychlé ukončení bez možnosti uložení dat spuštěných aplikací
  • u služby Vzdálená instalace a odinstalace RAC Serveru umožněno spouštění i z příkazové řádky, bez hlavního okna
  • v základním nastavení umožněno nastavovat vlastnosti zabezpečení RSA:
   • délku RSA klíče
   • při připojování generovat nový veřejný klíč
   • možnost generovat nový veřejný klíč po určité době
  • u služby Nahrávání umožněno nahrávání pouze v případě pohybu myši, při použití klávesnice nebo neaktivního spořiče obrazovky
 • 2.00
  • bezpečnější přenášení autorizačních a šifrovacích informací zvýšením délky RSA klíče na 1024 bitů
  • vzdálené ovládání nebo prohlížení:
   • nastavování vlastností ovládání pomocí nástrojové lišty
   • přepínání z celé obrazovky na normální zobrazení kurzorem myši při najetí na horní okraj obrazovky
   • nahrávání do videosouboru během ovládání nebo prohlížení vzdáleného počítače
   • automatické posouvání posuvníku podle kurzoru myši
   • aktuální obrazovku je možné uložit do souboru nebo odeslat na e-mailovou adresu
   • přenášení vrchních vrstvených oken
   • rozšířené uzamykání obrazovky
  • vzdálené nahrávání do videosouboru včetně seznamu nahrávek a interního přehrávače
  • vzdálené instalování a odinstalování RAC Serveru
  • možnost připojování přes integrovaný HTTP tunel
  • nástroje pro správu
  • záznamy o spojení:
   • otevírání spojení na více vybraných záznamů
   • jednoduché otevírání spojení prostřednictvím nového panelu Spojit
   • vybrání naposledy vybraného záznamu při otevření složky
  • nový panel Nastavení
  • při registraci serveru se registrační informace ukládají do souboru csv pro přehled, kdy a na který počítač byly použity. Informace o použitých registracích můžete prohlížet v nové dialogu: "Informace o použitých registracích RAC Serveru" v menu "Informace/Informace o použitých registracích RAC Serveru".
  • veškeré nastavení rozděleno do více souborů pro rychlejší načítání a ukládání