Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Jak přidat účet pro přístup ke vzdálenému počítači s RAC Serverem

Nápověda | Jak přidat účet pro přístup ke vzdálenému počítači s RAC Serverem

Postup lze uplatnit i v případě, že RAC Server budete instalovat vzdáleně: pouze přeskočte
body 1 a 2 a místo nich na kartě Vlastnosti vzdáleného serveru klikněte na tlačítko
Nastavení uživatelských účtů v profilu vzdálené instalace.

Postupujte takto:
 1. spusťte aplikaci RAC Server
 2. v nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení uživatelských účtů
 3. v dialogovém okně klepněte na tlačítko Přidat
 4. na kartě Účet pro přístup k serveru ( ukázka) :
  1. pokud pro přístup chcete využívat existující systémový účet (doporučuje se):
   1. zaškrtněte políčko Použít místní, globální nebo doménový uživatelský účet a vyberte účet ze systému
  2. v druhém případě:
   1. zadejte název účtu
   2. klepněte na tlačítko Nastavit heslo
   3. v dialogovém okně zadejte dvakrát stejné heslo a klepněte na tlačítko OK
  3. pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme používat Přihlašovat se autorizačním klíčem
 5. klepněte na kartu Přístup ke službám ( ukázka) nebo na tlačítko Další:
  1. zaškrtněte políčka u služeb, ke kterým bude mít účet přístup
  2. pokud má přístup ke službě Přenosu souborů:
   1. klepněte na tlačítko Zabezpečení
   2. v dialogovém okně nastavte oprávnění ke složkám a klepněte na tlačítko OK
  3. pokud má přístup ke službě Příkazový řádek:
   1. klepněte na tlačítko Zabezpečení
   2. v dialogovém okně nastavte přístup pro spouštění příkazů nebo nástrojů a klepněte na tlačítko OK
 6. nakonec klepněte na tlačítko OK nebo Dokončit

Pro zvýšení bezpečnosti můžete povolit zamykání účtů klepnutím na tlačítko Zamykání účtů.

Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme:
 • v každém případě chránit počítač bránou Firewall:
  • ať má nebo nemá veřejnou IP adresu
  • ať obsahuje nebo neobsahuje důležité informace
  protože se takovýto nezabezpečený počítač může stát odrazovým můstkem útočníků k napadání dalších počítačů
 • RAC systém má dostatek bezpečnostních prvků, kombinací těchto prvků lze vyloučit riziko zneužití vašeho počítače neoprávněnou osobou.
  Pro bezpečné ovládání vzdáleného počítače doporučujeme:
  • nastavit heslo minimálně o délce 8 znaků
  • heslo vytvořit kombinací písmen a číslic nebo případně i velkých písmen
  • používat Přihlašování s autorizačním klíčem
  • používat zamykání účtů nebo alespoň použít zasílání zpráv o událostech z RAC Serveru na e-mailovou adresu
  • u uživatelského účtu použít administrátorské vlastnosti pro případnou možnost odpojení neoprávněných uživatelů
  • použít DNS nebo IP filtr v případě, že se připojujete ze statických míst
  • povolit službu Vypnutí počítače pro případ napadení počítače neoprávněnou osobou nebo elektronickým útokem atd., protože v takovémto případě je nejlepší počítač vypnout a příčinu průniku odstranit lokálně bez fyzického připojení počítače k síti Internet/Intranet