Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

RAC Client - Licenční ujednání

Používání softwarového produktu RAC Client (dále jen "softwarový produkt") je zdarma.

Licenční ujednání mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou - dále jen "uživatel") a autorem softwarového produktu, jímž je Monika Novotna, IČO: 88119483 (dále jen "autor").

Článek I. - Autorská práva
Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu a jakékoli kopie
softwarového produktu jsou majetkem autora softwarového produktu. Softwarový produkt je
chráněn autorskými zákony.

Článek II. - Omezení
a) softwarový produkt není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
b) softwarový produkt není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty
takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, a jakkoli jinak zasahovat do
vnitřní struktury bez souhlasu autora,
c) ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí nesmíte jakýmkoli způsobem
vyjímat informace o autorských právech autora,
d) softwarový produkt je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo převádět ze
strojového kódu nebo jinak upravovat.

Článek III. - Práva uživatele
a) právo užívat zdarma softwarový produkt,
b) právo na technickou podporu, která je poskytována na e-mailu .
c) právo na telefonickou technickou podporu, která je poskytována během prvního roku zdarma
na tel. +420 723 246 655 v případě zakoupení licence RAC Server.

Článek IV. - Doba platnosti smlouvy
a) licenční smlouva a tím i právo uživatele jakkoli dále užívat zdarma softwarový produkt
zaniká okamžikem, kdy uživatel poruší omezení vyjmenované v článku II.,
b) instalací nové verze softwarového produktu jsou původní licenční podmínky nahrazeny
aktuálně platnými licenčními podmínkami autora, které jsou součástí nové verze
softwarového produktu,
c) po skončení platnosti této smlouvy je uživatel povinen přestat softwarový produkt dále
jakkoli používat.

Článek V. - Odpovědnost za škody
AUTOR VÁM SOFTWAROVÝ PRODUKT POSKYTL "TAK, JAK JE", AUTOR NEBO
DISTRIBUTOR NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI
DRUHU ZPŮSOBENÉ PROVOZEM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. VZHLEDEM K
BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU SE NA
SOFTWAROVÝ PRODUKT NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA.

Licenční podmínky se vztahují i na dokumentaci k softwarovému produktu.