Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Popis parametrů RAC Client\Client Lite (dále jen "aplikace").

Úvodem:

Před použitím parametrů, je potřeba si stanovit, kde bude cílově aplikace instalována.
Protože dle umístění může být cesta rozdílná.
Pro vytvoření zástupce, je možné použít volbu Odeslat na plochu (Vytvořit zástupce).

Popis složek:

 • Pokud je aplikace instalována do výchozí systémové složky: Program Files nebo Program Files (x86)
  jsou složky v profilu uživatele AppData\Local\PCNetSoftware\RAC Client nebo AppData\Local\PCNetSoftware\RAC Client Lite.
  Pokud je aplikace instalována mimo systémové složky, jsou složky ve stejném složce, jako aplikace.
  Toto je možné použít pro případ, kdy je stejné nastavení pro všechny uživatele.

  Popis složek:
  • Data: datové souboru spojení, složek a poznámek
  • Setting: nastavení aplikace
  • ChatHistory: historie chatu
  • MessagesHistory: historie zaslaných zpráv
  • RemoteInstall: nastavení vzdálené instalace
  • ScreenRecording: souboru nahrávek

Parametry:

 • -not_main_view
  pro spuštění aplikace bez hlavního okna se nezadává žádná hodnota; pokud není zadáno, ostatní parametry jsou bezpředmětné
 • -run_service
  určuje, jaká služba bude spuštěna; pokud není parametr zadaný, je nastaveno na plné ovládání (0). Indexy jednotlivých služeb jsou:
  Plné ovládání - 0
  Pouze prohlížení - 1
  Příkazový řádek - 2
  Ovládání procesů - 3
  Vypnutí počítače - 4
  Přenos souborů - 5
  Nahrávání - 8
  Vzdálená instalace - 9
  Vzdálená odinstalace - 10
  Chat - 12
  Zaslání zprávy - 14
  Pokud je index služby 999, tak je zobrazen dialog pro výběr služby.
 • -path_data
  určuje cestu, kde jsou umístěny datové (dat) soubory.
  V souboru .dat jsou informace o spojeních. Pokud je parametr prázdný, je použita cesta, kde je umístěna aplikace. Pokud nebude zadán tento parametr, bude vytvořeno spojení s implicitními vlastnostmi, ale v tomto případě je nutné zadat parametry: name_connection, IP_DNS, user a password. Pokud je tento parametr použit a spojení je nalezeno v souboru .dat a pokud jsou zadány některé parametry, name_connection, IP_DNS, user a password jsou použity místo hodnot ze souboru .dat.
 • -file_connections
  určuje název souboru .dat; pokud není zadán, je RACc_connections.dat, pokud nebude existovat, aplikace nebude pokračovat
 • -index_record
  určuje index spojení, který bude použit pro vytvoření spojení, pokud není zadán, je nastaven na 0. Pokud nebude takovéto spojení nalezeno v souboru .dat, aplikace nebude pokračovat. Index zjistíte při spuštění aplikace bez parametrů na konci seznamu ve sloupci "ID".
 • -name_connection
  název spojení, používá se u názvů oken atd., pouze informativní charakter
 • -IP_DNS
  adresa IP nebo DNS serveru, na které bude navázáno spojení
 • -user
  název přihlašovacího jména
 • -password
  heslo pro přihlášení
 • -domain
  název domény, není povinný
 • -index_mutex
  číslo mutexu, který se bude kontrolovat při spuštění, nepovinný
 • -registration_name
  název, pro koho bude provedena registrace vzdáleného serveru; pokud není zadané, bude uživatel před připojením dotázán na vložení registračních údajů, pokud trial verze vypršela nebo došlo k porušení registračních údajů. Pokud jsou zadané oba parametry, dojde k automatickému zaregistrování vzdáleného serveru.
  Automatické registrování pošle na server registrační údaje a server registrační údaje ověří; pokud budou v pořádku, provede registraci serveru, v opačném případě se spojení ukončí.
 • -registration_key
  registrační číslo pro registraci vzdáleného serveru, platí jako v případě parametru registration_name
 • -no_tcursor
  nepřenášet ukazatel myši; pokud je zadán, není potřeba zadávat parametr "-no_srpcursor"
 • -no_srpcursor
  nezobrazovat skutečnou pozici ukazatele
 • -no_realcursormode
  zobrazovat kurzoru v nereálném režimu

Upřesnění:

 • Pokud je parametr zadaný ve formě -parametrxxx"", je to bráno, jako by nebyl zadaný, pouze u parametru "-password" je to bráno jako prázdné heslo.

Příklady:

 • c:\RAC Client\RACclient.exe -not_main_view -path_data"" -index_record"1"

  V tomto případě budou všechny informace pro sestavení spojení použity
  ze souboru Data\RACc_connections.dat, který je v adresáři aplikace.
 • c:\RAC Client\RACclient.exe -not_main_view -path_data"c:\RAC Client\Data" -file_connections"connections.dat" -index_record"1"

  V tomto případě budou všechny informace pro sestavení spojení použity
  ze souboru connections.dat, který je v adresáři c:\RAC Client\Data.
 • c:\RAC Client\RACclient.exe -not_main_view -path_data"c:\RAC Client\Data" -file_connections"connections.dat" -index_record"1" -name_connection"Pokus" -IP_DNS"localhost" -user"pokus" -password"pokus"

  V tomto případě budou pro sestavení spojení použity zadané informace a ostatní
  ze souboru connections.dat, který je v adresáři c:\RAC Client\Data.
 • c:\RAC Client\RACclient.exe -not_main_view -name_connection"Pokus" -IP_DNS"localhost" -user"pokus" -password"pokus"

  V tomto případě budou pro sestavení spojení použity zadané informace a ostatní budou nastaveny implicitně. Pokud bude provedeno nějaké nastavení uživatelem,
  po ukončení spojení budou tyto informace ztraceny.
  Pouze některé společné vlastnosti budou uloženy do .ini (velikosti okna, šířka sloupců, třídění atd.).