Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Jak přejít na vyšší verzi RAC Server

Nápověda | Jak přejít na vyšší verzi RAC Server
 • Přechod na vyšší verzi RAC Server:
  • Pro menší počet vzdálených počítačů
   • Připojíme se na vzdálený počítač
   • Spustíme RAC Server
   • Klikneme v menu: Nápověda na: Vložit registrační údaje
   • V dialogu vložíme nové registrační údaje a potvrdíme tlačítkem OK
   • Aby se verze aktualizovala na novou verzí, tak v menu Nápověda klikneme na: Spustit automatickou aktualizaci
   • Pokud aktualizace proběhne v pořádku, tak na moment se rozpojí spojení se vzdáleným systémem
   • Případně pro kontrolu instalované verzi klikneme v menu Nápověda na: O programu RAC Server
  • Pro větší počet vzdálených počítačů. Nebudeme provádět na vzdáleném počítači vše proběhne v RAC Client. Takže nebudeme vyrušovat uživatele na vzdáleném počítači.
   • Nastavení licenčních údajů
    • Klikneme v menu: Nastavení na: Nastavení na záložku: Registrace RAC Serveru
    • Klikneme na tlačítko: Přidat
    • V dialogu vložíme původní licenční údaje pro aktuální verzi
    • Zaškrtneme zatržítko: Použít při automatické registraci
    • Zaškrtneme zatržítko: Licenční údaje nahradit za:
    • vložíme nové licenční údaje pro novější verzi a potvrdíme tlačítkem OK
    • Pokud máme více různých licenční klíčů, tak postup opakujeme na všechny licenční údaje.
    • Záložku s nastavením potvrdíme tlačítkem OK
   • V druhé části automaticky dle zvolené služby aktivujeme licenční klíče na vzdálené počítače. Protože zatím neexistuje služba pro automatickou registraci licenční údajů, tak použijeme službu: Příkazový řádek. Pokud by služba nebyla povolená použijeme: Ovládání procesů nebo Pouze prohlížení.
    • Nejdříve si postup zkusíme na jednom počítači.
    • V seznamu Spojení, označíme spojení a spustíme službu Příkazový řádek a po navázání spojení, okno Příkazového řádku zavřeme.
    • Kontrola registrace licenčních údajů:
     • Připojíme se na vzdálený počítač, a spustíme automatickou aktualizaci v menu Nápověda - Spustit automatickou aktualizaci. Dále můžeme případně v nastavení RAC Server zkontrolujeme zda je zapnutá automatická aktualizace a je správně nastavená.
    • Po kontrole můžeme spustit službu Příkazový řádek na více počítačů
    • V seznamu Spojení označíme více počítačů a spustíme Příkazový řádek
    • Po navázání spojení všechny okna zavřeme v menu: Aktivní spojení - Zavřít všechna
    • Po tom to kroku, by měli nové licenční údaje být použity na vzdálených počítačích
    • V případě výchozího nastavení automatické aktualizace, proběhne aktualizace verze na novější dle licenčních údajů plánovaně v úterý nebo čtvrtek ve 12 hodin