Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Jak přidat spojení pro připojení ke vzdálenému počítači

Nápověda | Jak přidat spojení pro připojení ke vzdálenému počítači

Postupujte takto:
 1. vyberte složku, do které chcete spojení přidat, nebo případně potřebnou složku vytvořte
 2. v nabídce Spojení klepněte na příkaz Přidat nové spojení
  1. příkaz můžete spustit také:
   1. prostřednictvím nástrojového panelu Standardní tlačítka
   2. stisknutím klávesy Insert
   3. prostřednictvím kontextové nabídky; klepněte pravým tlačítkem myši kamkoli v seznamu
 3. v dialogovém okně ( ukázka, ukázka) :
  1. do položky Název spojení zadejte libovolný text, např. podle názvu cílového počítače nebo jeho umístění.
   Položka nemá vliv na spojení.
  2. do položky Síťová adresa zadejte IP adresu, DNS nebo název (alias z tabulky hosts) vzdáleného počítače
  3. do položky Uživatelské jméno zadejte vaše přihlašovací jméno pro vzdálený přístup k RAC Serveru, které jste si vytvořili nebo vám byl přiděleno:
   • jestliže si nepřejete mít heslo uloženo, tak heslo nezadávejte; před připojením budete vyzváni ke vložení.
    Totéž se týká i přihlašovacího jména.
    Chcete-li heslo uložit, klepněte na tlačítko Nastavit heslo a v dialogovém okně
    zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
    Pak zaškrtněte políčko Zapamatovat heslo.
  4. pokud je váš účet doménový, v položce Doména zadejte název domény
  5. ve skupině Nastavení případně nastavte vlastnosti služeb
  6. ve skupině Implicitně spojit službu vyberte službu, ke které se budete připojovat
  7. nakonec klepněte na tlačítko OK nebo Spojit

Takto vytvořené spojení můžete:
 1. pro změnu vlastností otevřít:
  1. klepnutím v nabídce Spojení na příkaz Vlastnosti spojení
  2. prostřednictvím nástrojového panelu Standardní tlačítka
  3. stisknutím klávesy Enter na vybraném záznamu
  4. prostřednictvím kontextové nabídky; klepněte pravým tlačítkem myši kamkoli v seznamu
 2. pro připojení ke vzdálenému počítači:
  1. klepnutím v nabídce Spojení na příkaz Spojit
  2. klepnutím v nabídce Spojit
  3. prostřednictvím nástrojového panelu Spojit
  4. dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na vybraném záznamu
  5. prostřednictvím kontextové nabídky; klepněte pravým tlačítkem myši na vybraném záznamu

Pokud u spojení nepoužíváte možnost Implicitně spojit službu,
připojování probíhá na službu podle módu zvoleného v nabídce Mód.