Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Jak tunelovat komunikace na TCP a UDP protokolu přes VPC

Nápověda | Jak tunelovat komunikace na TCP a UDP protokolu přes VPC

O tunelování komunikace na TCP a UDP protokolu přes VPC

VPC Otevřít v novém okně již několik let umožňuje využívat služby systému RAC přes VPC. Nyní to dovoluje i programům třetích stran - v podstatě lze přes VPC nasměrovat komunikaci i jiného programu.

Tunelování, neboli přesměrování komunikace přes VPC, umožňuje komunikovat mezi vzdálenými systémy bez veřejné IP adresy, což vylučuje používání otevřených portů do veřejného internetu a tím se zvyšuje i bezpečnosti sítě.

Pro VPC tunelování přes veřejný VPC server je zapotřebí zakoupit licenci na dobu určitou. Tunelování můžete vyzkoušet během 30-denní zkušební doby. Pro připojování přes vlastní VPC server je vyžadována pouze licence pro RAC Server.

Jak to funguje a co je potřeba mít nainstalováno:
Systém tunelování umožňuje přesměrovat komunikaci z místního počítače na vzdálený počítač. Vzdálený počítač musí být připojen k VPC. Komunikace je možná i v obou směrech současně - oba počítače však musí být připojeny k VPC a být na nich nainstalován RAC Server.

Vyžití a výhody:
 • komunikace nevyžaduje veřejnou IP adresu a otevřené komunikační porty do veřejného internetu, což snižuje riziko narušení bezpečnosti sítě
 • veškeré přenášené informace jsou digitálně podepsané RSA, s délkou klíče 1024 bitů a navíc jsou i šifrované
 • prostřednictvím programů, např. OpenVPN nebo jiného VPN, je možné systémy propojit virtuální sítí (VPN)
 • využití stávajícího programového vybavení napříč Vašimi oddělenými sítěmi bez dalších úprav programů

Schéma přesměrování TCP nebo UDP komunikace přes počítač připojený k VPCNastavení

Před nastavením je potřeba zjistit, který komunikační port používá program, u něhož chcete komunikaci přesměrovat do vzdálené sítě. Komunikační port při mapování může být i jiný - pokud by port již využíval jiný program. Dále je potřeba zjistit cílovou privátní síťovou adresu počítače ve vzdálené síti, na kterou bude komunikace přesměrována a také název počítače připojeného k VPC.

 1. Prvním krokem je nainstalovat RAC Server na některý počítač ve vzdálené síti a připojit jej k VPC účtu, který bude sloužit třeba jen pro přesměrování komunikace. Využít je však možné i stávající účet. Pro celou síť stačí jeden takový počítač, na kterém poběží RAC Server a přes něj může probíhat přesměrování více komunikací z ostatních sítí.
 2. Dalším krokem bude instalace RAC Serveru v síti, odkud bude komunikace přesměrovávána do vzdálené sítě. Na RAC Serveru pak nastavíme mapování TCP nebo UDP portů pro přesměrování do vzdálené sítě. Opět bude stačit jeden takovýto počítač s RAC serverem, avšak není to podmínka.
 3. 1. Nastavení mapování TCP nebo UDP portů popíšeme pro program OpenVPN, režim Klient/Server.
  1. OpenVPN klient máme na stejném počítači jako je RAC Server, kde bude mapován port. OpenVPN klient může být i na jiném počítači v privátní síti.
  2. Z konfiguračního souboru OpenVPN zjistíme číslo portu - v našem případě je to 1001.
  3. Spustíme RAC Server a klepneme v menu Nastavení na nabídku VPC tunel
  4. Dále klepneme na tlačítko Přidat
   1. Ve formuláři do políčka Číslo portu zadáme číslo portu 1001
   2. Vybereme typ protokolu, dle konfiguračního souboru OpenVPN
   3. Zadáme název počítače připojeného k VPC, přes který bude probíhat přesměrování komunikace
   4. Do položky Vzdálená adresa zadáme privátní síťovou adresu počítače ve vzdálené síti, v níž se nachází OpenVPN server.
   5. Dále do položky Vzdálený port zadáme port 1001 OpenVPN serveru.
   6. Pro vytvoření mapovaného portu klepneme na tlačítko OK.
  5. Nakonec nastavíme připojení k VPC
   1. Pokud je počítač připojen k VPC, můžeme využít stávající nastavení nebo nastavit jiný účet - přes tlačítko Nastavení účtu.
  6. Celé nastavení potvrdíme tlačítkem OK
 4. V okně Status by se měl zobrazit řádek: VPC tunel - naslouchání na portu: 1001, typ: TCP
 5. Tím je mapování nastaveno. Teď je potřeba v konfiguračním souboru OpenVPN změnit síťovou adresu na localhost a případně číslo portu, takže výsledný řádek bude vypadat např. takto: remote localhost 1001. Po uložení nastavení restartujeme připojení k OpenVPN serveru.
 6. Pro diagnostiku nastavení se při každém sestavení komunikace přes VPC vše zapisuje do protokolu nebo komunikaci můžete přímo sledovat v okně Status.

V případě problémů nás neváhejte kontaktovat.