Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Jak ovládat počítače, které nemají veřejnou IP adresu prostřednictvím VPC

Nápověda | Jak ovládat počítače, které nemají veřejnou IP adresu prostřednictvím VPC

O VPC

Prostřednictvím služby VPC (Virtual Private Connection) je možné ovládat
počítače bez veřejné IP adresy nebo dynamicky přidělené DHCP serverem
z kterékoliv sítě po celém světe.

Jak to funguje?
Počítač, který potřebujete vzdáleně ovládat nebo spravovat, připojíte k VPC serveru v nastavení RAC Serveru.
VPC server toto připojení registruje a poskytuje informace o vzdáleném počítači programu RAC Client,
kterým můžete vzdáleně ovládat připojený počítač k VPC.
VPC server je prostředníkem, jenž zabezpečuje přenos dat mezi připojeným a vzdálený počítačem.
Spojovacím článkem propojení vzdáleného počítače je VPC účet,
který vytvoříte v nastavení RAC Serveru.
Aby bylo možné se spojit se vzdáleným počítačem, musí být VPC účet stejný jak v nastavení RAC Serveru, tak RAC Client.
Prostřednictvím VPC účtu můžete ovládat i více počítačů. Na dalších počítačích je potřeba nastavit stejný VPC účet, který jste vytvořili na prvním počítači.

Jak zjistím, zda je počítač připojen nebo se připojil k VPC?
Můžete se zkusit připojit nebo u VPC účtu můžete nastavit odesílání zprávy
na vaši e-mailovou adresu, např. pokud se vzdálený počítač připojí k VPC.
E-mailovou adresu je také možné využít pro získání zapomenutého hesla k VPC účtu, tuto možnost doporučujeme.
VPC účet umožňuje nastavit tyto zprávy:
 • Chyba při autorizaci k VPC
 • Odpojení od počítače
 • Odpojení počítače od VPC
 • Přejmenování účtu
 • Připojení k počítači
 • Připojení počítače k VPC
 • VPC zprávy o provozu služby
 • Změna hesla
 • Změna e-mailové adresy
Výhody:
 • počítač připojený k VPC je dostupný z kterékoliv sítě po celém světe
 • vzdálený počítač nemusí mít veřejnou nebo pevnou IP adresu
 • VPC nevyžaduje nastavení firewallu a routeru (NAT), jestliže nejsou blokována odchozí spojení z vaší sítě nebo počítače
 • využívání veřejného serveru VPC, který provozujeme, je zdarma po dobu 5 let od zakoupení licence
 • možnost ovládání počítače připojeného k VPC přes webový prohlížeč Otevřít v novém okně . Nápověda a podmínky jsou uvedeny zde Otevřít v novém okně .
 • zdarma můžete provozovat vlastní VPC server pro ovládání vašich počítačů
 • kontrola VPC účtu prostřednictvím e-mailových zpráv
 • Bezpečnost a anonymita:
  • veškeré přenášené informace jsou digitálně podepsané RSA o délce klíče 1024 bitů a šifrované
  • název VPC účtu je skrytý (hašovaný)
  • na veřejných VPC serverech, které provozujeme, nejsou zaznamenávány informace o uskutečněných spojeních
  • používání veřejných VPC serverů, který provozujeme, je anonymní
 • možnost hromadně změnit heslo u všech připojených počítačů k VPC v RAC Client
 • připojit počítač k VPC bez hesla. Vzdálenému uživateli nemusíte heslo sdělovat, stačí pouze název VPC účtu.
 • Možnost přímého spojení na vzdálený počítač s dynamickou IP adresou ve stejné privátní nebo veřejné síti. VPC server můžete využít pouze pro získání IP adresy vzdáleného počítače a pak se připojit přímo bez VPC. Tuto možnost lze nastavit ve vlastnostech spojení v RAC Client.
 • Možnost dvojího přihlašování pro zvýšení bezpečnosti. Vzdálený počítač je chráněn VPC účtem. V případě, že VPC účet nemá přístup ke službám, je vyžadována další autorizace k ovládání počítače.
 • připojování přes HTTP proxy server (TCP port SSL 443) v případě, že není možné přímo navázat komunikaci z privátní sítě na VPC porty (8700 - 8762).
Důležité informace:
 • veřejný VPC Server má adresu vpc.remote-rac.com, TCP porty pro připojení jsou 87008762, 8080 a 443.
 • v případě, že zapomenete heslo k VPC účtu a nemáte nastavenou e-mailovou adresu pro zaslání zapomenutého hesla,
  nežádejte nás o sdělení hesla, nemáme možnost ověřit, zda je žadatel vlastníkem VPC účtu.
  V tomto případě vytvořte nový VPC účet.
 • připojujete-li se přes námi provozovaný veřejný VPC server, ve vlastnostech se automaticky nastavuje komprese, není možné data přenášet bez komprese
Co dalšího připravujeme pro připojování přes VPC:
 • seskupovat více VPC účtu do jednoho VPC účtu
 • možnost nastavit zamykání VPC účtu pro zvýšení bezpečnosti

Schéma propojení počítače připojeného přes VPCNastavení

Nastavení na vzdáleném počítači

Na vzdálený počítač nainstalujte RAC Serveru ( Stáhnou) ( jak nainstalovat Otevřít v novém okně ).

Nastavení připojení k VPC:
 1. klepněte na záložku Připojení k VPC ( ukázka)
 2. zaškrtněte políčko Připojit k VPC
 3. máte-li již vytvořený VPC účet, klepněte na tlačítko Nastavení, v opačném případě klepněte na tlačítko Vytvořit účet
 4. v dialogovém okně:
  1. zadejte název účtu
  2. klepněte na tlačítko Nastavit heslo a zadejte přístupové heslo
  3. VPC účet má přístup ke všem službám (výchozí nastavení); jestliže chcete změnit vlastnosti účtu a přístup ke službám, klepněte na tlačítko Vlastnosti účtu a přístup ke službám.
   1. ve vlastnostech účtu na první základní záložce můžete pro zvýšení bezpečnosti použít vlastnost účtu
    1. přihlašovat se autorizačním klíčem
    2. administrátor
    3. zeptat se při požadavku o spojení
    4. uzamykání služeb během ovládání počítače
   2. po nastavení pokračujte dále klepnutím na záložku Přístup ke službám nebo na tlačítko Další
   3. zaškrtněte políčka u služeb, ke kterým bude mít účet přístup
   4. nakonec klepněte na tlačítko OK nebo Dokončit
  4. e-mailovou adresu pro možnost získání zapomenutého hesla a dalších informací (doporučujeme)
  5. Nastavení připojení
   • jestliže nepoužíváte veřejný VPC Server, klepněte na tlačítko Nastavení připojení, kde změňte adresu VPC Serveru a případně TCP port
   • pokud přistupujete k Internetu přes HTTP proxy server, klepněte na tlačítko Nastavení připojení, kde zaškrtněte políčko Připojit se přes HTTP proxy server port SSL (443) a zadejte stejné údaje pro připojení přes HTTP proxy server jako ve vašem Internetovém prohlížeči
  6. nakonec klepněte na tlačítko Vytvořit nebo OK
 5. pokud se připojení k VPC serveru podařilo zobrazí se v políčku Stav připojení k VPC: Připojeno ( ukázka)
 6. v případě, že jste nezaškrtli políčko Povolit účtu přístup ke službám, klepněte na záložku Ovládací panel a vytvořte účet pro přístup ke službě v RAC Serveru ( jak přidat účet Otevřít v novém okně )
 7. tímto je nastavení na vzdáleném počítači ukončeno


Nastavení na počítači, z něhož budeme vzdálený počítač ovládat


Na počítač nainstalujte RAC Client ( Stáhnou) nebo RAC Client Lite ( Stáhnou) ( jak nainstalovat Otevřít v novém okně )
a vytvořte spojení pro připojení ke vzdálenému počítači ( Jak přidat spojení pro připojení ke vzdálenému počítači Otevřít v novém okně ).

 1. v dialogu Vlastnosti spojení:
  1. do položky Název spojení zadejte libovolný text, např. podle názvu cílového počítače nebo jeho umístění.
   Položka nemá vliv na spojení.
  2. položku Síťová adresa nevyplňujte, pokud máte k VPC připojeno více počítačů, budete mít před připojením k počítači možnost vybrat počítač a pro další spojení tuto informaci uložit
  3. zaškrtněte políčko Připojení přes VPC
  4. v nastavení můžete případně:
   1. zadat uživatelské jméno a heslo k VPC, chcete-li je uložit:
    • jestliže si nepřejete mít heslo uloženo, tak heslo nezadávejte; před připojením budete vyzváni ke vložení.
     Totéž se týká i přihlašovacího jména.
     Chcete-li heslo uložit, klepněte na tlačítko Nastavit heslo a v dialogovém okně
     zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
     Pak zaškrtněte políčko Zapamatovat heslo.
   2. změnit adresu VPC Serveru a případně TCP port, jestliže nepoužíváte veřejný VPC Server
   3. nastavit HTTP proxy server.
    Pokud přistupujete k Internetu přes HTTP proxy server. zaškrtněte políčko Připojit se přes HTTP proxy server port SSL (443) a zadejte stejné údaje pro připojení přes HTTP proxy server jako ve vašem Internetovém prohlížeči
  5. v případě, že na vzdáleném počítači nemáte nastaven přístup ke službám u vašeho VPC účtu, bude vyžadována další autorizace (vyšší bezpečnost):
   1. do položky Uživatelské jméno zadejte své přihlašovací jméno pro vzdálený přístup k RAC Serveru, které jste si vytvořili nebo jež vám bylo přiděleno
    • jestliže si nepřejete mít heslo uloženo, tak heslo nezadávejte; před připojením budete vyzváni ke vložení.
     Totéž se týká i přihlašovacího jména.
     Chcete-li heslo uložit, klepněte na tlačítko Nastavit heslo a v dialogovém okně
     zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
     Pak zaškrtněte políčko Zapamatovat heslo.
   2. je-li váš účet doménový, zadejte v položce Doména název domény
  6. ve skupině Nastavení případně nastavte vlastnosti služeb
  7. ve skupině Implicitně spojit službu vyberte službu, ke které se budete připojovat
  8. nakonec klepněte na tlačítko OK nebo Spojit

Tímto je nastavení ukončeno a můžete se připojit, pokud máte nastavený vzdálený počítač.

Upozornění:
V případě, že u spojení nemáte uloženo uživatelské jméno a heslo k VPC účtu a případně ke službě na vzdáleném počítači,
budete před připojováním vyzvání k zadáním autorizačních údajů, nejdříve k VPC účtu a případně ke službě na vzdáleném počítači.

V případě problémů nás neváhejte kontaktovat.