Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Jak vzdáleně zapnout počítač prostřednictvím funkce WOL (Wake On LAN)

Nápověda | Jak vzdáleně zapnout počítač prostřednictvím funkce WOL (Wake On LAN)

Prostřednictvím síťového adaptéru, který podporuje funkci WOL (Wake On LAN), je možné vzdáleně zapnout počítač.
Vzdálený počítač se zapíná odesláním takzvaného Magic paketu na vzdálený počítač.
Pro příjem tohoto paketu musí být splněny tyto podmínky:

 1. Síťový adaptér musí podporovat funkci WOL (Wake On LAN). Pokud se nejedná o integrovaný adaptér na základní desce, musí být propojen kabelem se základní deskou. Dále funkce WOL (Wake On LAN) musí být povolena v BIOSu.
 2. Síťový zdroj počítače musí být pod napětím, aby byla základní deska a síťový adaptér napájená pro příjem Magic packetu a následné zapnutí počítače.
 3. Pokud budete počítač zapínat přes veřejný Internet, vzdálený počítač nebo router musí mít pevnou veřejnou IP adresu nebo může mít i dynamickou pokud má DNS záznam. V rámci Intranetu nebo místní sítě nesmí být zakázán broadcasting na UDP portech 7, 9 nebo 5555.
 4. Pokud je vzdálený počítač připojen přes router, je potřeba přesměrovat komunikaci pomocí NAT (Network Address Translation, Port Forwarding, Virtual Server) na UDP portech 7, 9 nebo 5555 na broadcast adresu vnitřní sítě nebo na MAC adresu vzdáleného počítače.
  Broadcast adresu zjistíte v nastavení routeru nebo v RAC Client v dialogu Vzdálené zapnutí počítače funkcí WOL (Wake On LAN) po zadání místní IP adresy a masky sítě.
  Převážně se bude jednat o adresu, která bude mít na konci číslo 255,
  např. pokud máme síť 192.168.1.1 - 255 (maska sítě 255.255.255.0),
  bude broadcast adresa 192.168.1.255.
  Některé routery neumožňují přesměrování na broadcast adresu nebo MAC adresu;
  zde je možné využít i přesměrování na IP adresu pod podmínkou,
  že router má k dané IP adrese na trvalo přiřazenou MAC adresu v tabulce ARP (Address Resolution Protocol).
  U některých routerů můžete využít zasílání Magic paketu přes webové rozhraní.


Co je potřeba znát pro zapnutí vzdáleného počítače (odeslání Magic paketu).

 1. Fyzickou adresu takzvanou MAC adresu vzdáleného počítače.
  MAC adresa se automaticky přenáší ze vzdáleného počítače při připojení
  k RAC službě od verze RAC protokolu 1.15.23, to znamená, že je třeba mít nainstalovanou verzi 2.05 RAC Client a RAC Server.
  MAC adresu je možné zjistit:
  1. na vzdáleném počítači:
   1. po spuštění RAC Serveru v dialogu Komunikační informace v menu Nástroje
   2. příkazem ipconfig /all nebo getmac
  2. pokud je vzdálený počítač zapnutý:
   1. v RAC Client nástrojem: DNS, IP, NetBios a MAC informace v menu Nástroje
   2. příkazem ipconfig /all nebo getmac v RAC Client prostřednictvím služby Příkazový řádek
 2. IP adresu vzdáleného počítače nebo routeru, pokud se nebude jednat o místní síť.
 3. Masku podsítě, pokud se nebude jednat o místní síť.
  Masku podsítě je možné zjistit:
  1. na vzdáleném počítači:
   1. ve vlastnostech Protokolu sítě Internet (TCP/IP), Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Síťová připojení
   2. příkazem ipconfig
  2. pokud je vzdálený počítač zapnutý:
   1. příkazem ipconfig v RAC Client prostřednictvím služby Příkazový řádek


Pokud máte potřebné informace, zadejte MAC adresu, vyberte Typ sítě a podle typu sítě doplňte IP adresu a masku podsítě
v dialogu Vzdálené zapnutí počítače funkcí WOL (Wake On LAN) v menu Spojit/Spustit.
Prostřednictvím tlačítek Odeslat nebo Odeslat přes Internet zapněte vzdálený počítač.

Tlačítko Odeslat přes Internet je pro případ, kdy přistupujete ke vzdálenému počítači
přes HTTP tunel nebo pokud nejde odeslat Magic paket z vaši sítě;
Magic paket je odeslán přes naše Internetové stránky.

Doporučení:
Pokud budete zapínat počítač přes router, vyzkoušejte funkčnost WOL nejdříve v lokální síti.

Při koupi routeru, síťové karty nebo základní desky se nejdříve ujistěte, zda zařízení podporuje podmínky pro WOL.
Většina síťových adaptéru a základních desek WOL podporuje, ale u routeru je to s podporou různorodé.

Pokud nemáte možnost zapnout počítač prostřednictvím WOL, je možné využít technologii WiFi relé, WiFi zásuvka, GSM relé a atd.