Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Omezení při odhlašování z Windows® XP do verze 2.05

Nápověda | Omezení při odhlašování z Windows® XP do verze 2.05

Pokud vzdáleně ovládáte relaci a využíváte rychlého přepínání uživatelů.
A potřebujete aktivní relaci odhlásit, není možné provést odhlášení prostřednictvím funkce Start/Odhlásit uživatele.
Došlo by k tomu, že dále nebude možné vzdáleně ovládat počítač.

Tento problém je vyřešen novou technologií v aktualizované verzi 2.05.

Odhlášení je možné provést dvěma způsoby:
 1. Prostřednictvím Správce úloh
  1. pomocí služby Plné ovládání se připojte ke vzdálenému počítači
  2. přepněte se na jiného uživatele
  3. připojte se k této relaci
  4. spusťte Správce úloh z hlavního panelu, klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a potom klepněte na příkaz Správce úloh
  5. ve Správci úloh klikněte na záložku Uživatelé
  6. klepněte pravým tlačítkem myši na uživatele, kterého chcete odhlásit a klepněte na příkaz Odhlásit se
 2. Prostřednictvím služby Vypnutí počítače
  1. pomocí služby se připojte ke vzdálenému počítači
  2. vyberte Odhlásit uživatele na vzdálenému počítači
  3. vyberte uživatele, kterého chcete odhlásit a klepněte na příkaz OK

Pokud jste už provedli odhlášení aktivního uživatele prostřednictvím funkce Start/Odhlásit uživatele jsou tyto možnosti jak znovu vzdáleně ovládat počítač:
 • vzdálenou obsluhou:
  • přihlásit nebo přepnout na jiného uživatele a vzdáleně se připojit k této relaci
 • vzdáleně:
  • pomocí služby Vypnutí počítače restartovat vzdálený počítač