Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Jak přednastavit nastavení při vícenásobné instalaci RAC Serveru

Nápověda | Jak přednastavit nastavení při vícenásobné instalaci RAC Serveru

Pokud provádíte instalaci na více počítačů a nastavení je stejné nebo se liší pouze
podle verze operačního systému, můžete pro přednastavení využít instalačního průvodce,
který umožňuje připravený přednastavený konfigurační soubor nakopírovat do instalované
složky RAC Serveru.
Konfigurace RAC Serveru je uložena v souboru RACs.ini, který je umístěn ve
složce RAC Serveru, výchozí složka při instalaci RAC Serveru je:
\Program Files\PCNetSoftware\RAC Server.
Tento soubor stačí po instalaci nebo za pomoci instalátoru nakopírovat do složky RAC Serveru.

Jak provést přednastavení za pomoci instalátoru:

Podmínky:
 • podporováno od instalační sady k verzi 2.04 ze dne 23. 8. 2006
 • konfigurační soubor(y) musí být při instalaci ve stejné složce jako instalační sada
 • název konfigurační soubor musí být v souladu s níže uvedenou tabulkou

Automatická registrace licenčních údajů po instalaci:
 • podporováno od instalační sady k verzi 5.0.2.2 ze dne 30. 10. 2018
 • v konfigurační souboru se licenční údaje zadávají do sekce:[AutoLicenseReg] a klíčů: LicenseName a LicenseKey
Postup:
 1. vytvořte nastavení RAC Serveru na lokálním nebo zkušebním počítači
 2. nastavení vyzkoušejte
 3. nakopírujte konfigurační soubor RACs.ini do té složky, kde máte instalační sadu RAC Serveru.
  Instalátor umožňuje pro jednotlivé verze operačního systému různou konfiguraci,
  proto můžete případně soubor přejmenovat nebo nastavit další soubor pro jinou
  verzi operačního systému dle níže uvedené tabulky:

  Pořadí hledání souborůNázev souboruVerze operačního systému
  1 Podle verze operačního systémuracs_win_95.iniWindows® 95
  racs_win_98.iniWindows® 98
  racs_win_me.iniWindows® ME
  racs_win_nt351.iniWindows NT® 3.51
  racs_win_nt40.iniWindows NT® 4.0
  racs_win_2000.iniWindows® 2000
  racs_win_s2003.iniWindows® Server 2003
  racs_win_xp.iniWindows® XP
  racs_win_vista.iniWindows® Vista
  racs_win_s2008.iniWindows® Server 2008
  racs_win_7.iniWindows® 7
  racs_win_s2008r2.iniWindows® Server 2008 R2
  racs_win_8.iniWindows® 8
  racs_win_s8.iniWindows® Server 2012 R2
  racs_win_10.iniWindows® 10
  racs_win_s10.iniWindows® Server 10
   
  2 Podle technologieracs_win.iniWindows® 95/98/ME
  racs_win_nt.iniWindows® 3.51/4/2000/Server 2003/XP/Vista
   
  3 Pokud nenajde předchozíracs.iniWindows®


 4. přeneste instalační sadu a konfigurační soubor(y) na počítač, na kterém budete instalovat RAC Server, nebo vypalte na CD instalační sadu včetně konfiguračního souboru/ů pro instalování z CD.
 5. nakonec spusťte instalátor, který takto připravený konfigurační soubor(y) nalezne a nakopíruje do instalované složky RAC Serveru


Po nainstalování na všechny počítače doporučujeme konfigurační soubory smazat,
CD uschovat nebo znehodnotit, aby se nastavení nedostalo do neoprávněných rukou.
Samotné nastavení sice neoprávněné osobě neumožní neoprávněný přístup za předpokladu,
že u některého účtu není nastaveno prázdné heslo, ale může neoprávněné osobě na základě nastavení
poskytnout informace o nedostatcích v nastavení.