Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Poradce při potížích

Nápověda | Poradce při potížíchKombinaci kláves Ctrl + Alt + Del nelze odeslat.

 • Problém je především v systému Windows Vista, kde je stávající technologie blokována, pracujeme na nové technologii.
 • Řešení:
  • aktualizovat RAC Server na vyšší verzi 3.6.0, v této verzi je využívána nová technologie.

Nefunguje ověření uživatele, vytvořený účet se neuloží po ukončení RAC Serveru.

 • Problém je ve špatném systémovém profilu uživatele, nejedná se o chybu RAC Serveru. Uživatel, pod kterým RAC Server spouštíte, je typu správce, ale nemá nastavená práva pro zápis u složky, v níž je RAC Server nainstalovaný. Přidaný účet nebo změněné nastavení se neuloží.
  • Řešení:
   • aktualizovat verzi RAC Server z 12. 10. 2008. V této verzi byla provedena úprava, která v případě nedostatečných práv ukládá nastavení přes službu, je-li uživatel správcem systému.
   • nastavit práva pro zápis u složky, ve které je nainstalovaný RAC Server. Vlastnosti zabezpečení této složky lze zobrazit v menu:
    Nástroje->Vlastnosti složky, ve které je nainstalovaný RAC Server.

Nefunguje ověření uživatele nebo připojení k VPC ve Windows Vista

 • vytvořený účet nebo nastavení VPC se neuloží do konfiguračního souboru racs.ini ve složce, kde je nainstalovaný RAC Server. Zápis konfigurace je přesměrován v rámci uživatelského profilu do složky VirtualStore (AppData\Local\VirtualStore\...). Přesměrování je způsobeno zapnutou systémovou ochranou UAC (Řízení uživatelských účtů).
  • Řešení:
   • aktualizovat verzi RAC Server z 5. 2. 2009. V této verzi byla provedena úprava, která v případě zapnutého UAC ukládá nastavení přes službu, je-li uživatel správcem systému.
   • nebo ve stávající verzi:
    • přihlásit s právy administrátora
    • vypnout UAC
    • restartovat počítač
    • přihlásit s právy administrátora
    • nastavit RAC Server
    • zapnout UAC
    • restartovat počítač
  • Možnost zapnout nebo vypnout nástroj UAC (Řízení uživatelských účtů) je ve správě uživatelských účtů (Ovládací panely->Uživatelské účty->Zapnout nebo vypnout nástroj "Řízení uživatelských účtů").

Není možné navázat spojení v místní síti.

 • Problém může být:
  • v nevytvoření výjimky v bráně firewall Windows® a případně v další bráně firewall, např. některé antivirové nebo bezpečností programy mají integrovanou bránu firewall, které máte již předinstalovány, aniž byste o tom věděli. Chcete-li zjistit, který program komunikaci blokuje, můžete všechny brány firewall a antivirové, bezpečnostní programy vypnout. Postupným zapínáním jednotlivých programů a testem spojení zjistíte, který program komunikaci blokuje.
   Ve zjištěném programu je potřeba vytvořit výjimku pro příchozí spojení na TCP port 8600.
  • ve špatné IP adrese; nejedná se o místní IP adresu vzdáleného počítače. Jestliže je vzdálený počítač připojen do další sítě, může mít další IP adresu. Tuto IP adresu není možné používat v rámci místní sítě.
  • ve špatném směrování paketů do jiné sítě, kterou máte na počítači vytvořenou. Pokud máte vytvořenou VPN nebo jinou virtuální síť, tak zkuste všechny tyto sítě zakázat nebo zrušit výchozí bránu a vyzkoušejte spojení znovu. Problém může být ve výchozí bráně u některé VPN sítě. Postupným zapínáním jednotlivých VPN sítí a testem spojení zjistíte, která VPN síť má nastavenou výchozí bránu a pakety jsou směrovány do této sítě.

Proč se po připojení na vzdálený počítač neaktualizuje vzdálená plocha?

 • Uživatel spustil během práce s počítačem DOS aplikaci na celou obrazovku.
  Došlo tak k přerušení toku informací ze systému do video ovladače.
  Nejedná se o problém video ovladače.
  Tento stav neumí momentálně RAC systém rozpoznat.
  Tento problém řešíme, ale není zatím technicky možné rozpoznat tento stav pro případnou opětovnou aktivaci video ovladače.
  • Řešení:
   • v nastavení vzdáleného ovládání na záložce "Výkon->Video ovladač ..." zaškrtněte možnost: Aktivovat a deaktivovat video ovladač pouze během plného ovládání nebo prohlížení. Tuto vlastnost je také možné nastavit na vzdáleném počítači ve vlastnostech RAC Serveru na záložce "Video ovladač ...", toto nastavení má vyšší prioritu.
    Po nastavení je potřeba vzdálené ovládání ukončit a znovu se připojit.
   • další možnost je vypnout používání video ovladače v nastavení vzdáleného ovládání, např. v případě, že nechcete prozrazovat svoji přítomnost na vzdáleném počítači, protože při aktivaci video ovladače, může docházet k problikávání nebo chvilkovému zčernání obrazovky.
 • V případě, že problém nebyl způsoben DOS aplikací, je pravděpodobně problém s kompatibilitou video ovladače se systémem nebo ovladačem grafické karty.
  • Řešení:
   • restartovat vzdálený počítač, např. po instalaci video ovladače
   • aktualizovat ovladač video karty
  • Jestliže po těchto krocích není problém vyřešen, můžete v nastavení vzdáleného ovládání používání video ovladače vypnout. Máte-li zájem tento problém řešit, nahlaste problém na e-mail .

Proč se vzdálená plocha aktualizuje pomalu?

Rychlost aktualizace závisí:
 • na přenosové kapacitě mezi oběma počítači. Momentální přenosovou kapacitu určuje nejpomalejší část přenosové cesty. Např. vzdálený počítač může mít pomalejší připojení nebo vyšší agregaci, tento limit bude určovat přenosové možnosti a rychlost aktualizace.
 • na tom, zda se přenášejí další data ze vzdálené sítě nebo na vzdálenou síť, kde je vzdálený počítač. Např. pokud během vzdáleného ovládání přenášíte zároveň data do vzdálené sítě na další počítače nebo počítač, který ovládáte, tak můžete přenos odložit nebo pozastavit, jestliže data při vzdálené práci nepotřebujete.
 • na hloubce barev zobrazení, čím více barev, tím větší nároky na přenosovou kapacitu
 • na kompresi a používání vyrovnávací paměti, bez těchto možností budou vyšší nároky na přenosovou kapacitu
 • na obsahu, který se zobrazuje, např. při zobrazování fotografií nebo videa budou vyšší nároky na přenosovou kapacitu. Např. fotografie nastavená jako pozadí vzdálené plochy zpomalí zobrazování vzdálené plochy při minimalizování okna.
 • na rozlišení obrazovky na vzdáleném počítači
 • na výkonnosti počítače, pouze v případě, nepoužívá-li se video ovladač, které minimalizuje zatížení systému
 • Řešení:
  • automatické nastavení (doporučeno):
   • zvolit před připojením na záložce "Výkon": Automatické nastavení podle přenosové rychlosti při připojování. Před připojením se RAC Client pokusí, na základě přenosové rychlosti, nastavit vlastnosti vzdáleného ovládaní, toto nezaručuje 100% ideální nastavení, ale mělo by vám pomoci vzdálený počítač rychleji ovládat. Jestliže se po připojení nastaví hloubka barev, která vám nevyhovuje, např. 2 barvy (1 bit) nebo 16 barev (4 bity), můžete zkusit zvýšit hloubku barev na 256 barev (8 bitů) nebo 65 536 barev (16 bitů).
  • manuální nastavení:
   • nastavit maximální kompresi (Výkon->Komprese)
   • použít vyrovnávací paměť (Výkon->Vyrovnávací paměť). Doporučujeme používat typ vyrovnávací paměti LFU.
   • vypnout pozadí plochy a případně i některé efekty (Výkon->Plocha a efekty)
   • postupně snižovat hloubku barev (Výkon->Formát barev)
   • nastavit menší rozlišení obrazovky na vzdáleném počítači (Během spojení->Nastavit rozlišení monitoru). Toto není vhodné používat např. pokud se připojujete na cizí počítač; snížením rozlišení dojde ke změně pracovní plochy. Např. nemá-li uživatel ikony na pracovní ploše zarovnané ke mřížce, ale rozmístěné libovolně, po obnovení na původní rozlišení nemusí být původní rozmístění ikon na pracovní ploše zachováno.
  Uvedené vlastnosti nastavíte v dialogu "Vlastnosti vzdáleného ovládání" a některé je možné nastavit přímo prostřednictvím nástrojového panelu při ovládání vzdáleného počítače.

Při interaktivním přihlašování k systému Windows Vista™ není možné odeslat kombinaci kláves Ctrl+Alt+Del.

 • Tento problém se týká především počítače připojeného k doméně,
  kdy se používá klasického přihlašovacího dialogu.
  • Řešení:
   • aktualizovat RAC Server na vyšší verzi 3.6.0, v této verzi je využívána nová technologie.
   • Nevyžadovat stisknutí kláves Ctrl+Alt+Del při interaktivním přihlašování.
    • klepněte na Start->Nastavení->Ovládací panely
    • otevřete: Nástroje pro správu
    • otevřete: Místní nastavení zabezpečení
    • klepněte na Místní zásady->Možnosti zabezpečení
    • otevřete vlastnosti zásady: Interaktivní přihlašování: Nevyžadovat stisknutí kláves Ctrl+Alt+Del
    • vyberte možnost: Povolit
    • nakonec klepněte na tlačítko OK
   • Povolit simulovat SAS (Secure Attention Sequence)
    • klepněte na Start->Spustit...
    • otevřete: gpedit.msc
    • klepněte na Místní počítač - zásady->Konfigurace počítače->Šablony pro správu->Součásti systému Windows-> Možnosti přihlášení k systému Windows
    • otevřete vlastnosti zásady: Zakázat nebo povolit software SAS (Secure Attention Sequence)
    • vyberte možnost: Povoleno
    • vyberte možnost: Služby a aplikace Usnadnění přístupu
    • nakonec klepněte na tlačítko OK
    Tento postup je pro nastavení počítače, který není připojený k doméně.
    Nastavení pro počítač připojený k doméně se provádí na doménovém serveru
    pod přihlášeným administrátorským doménovým uživatelem a to otevřením gpmc.msc.
    Je možné to nastavit i na místním počítači pod přihlášeným lokálním nebo globálním
    administrátorským doménovým uživatelem, a to otevřením gpedit.msc.
    • Poznámky:
     • Odeslání Ctrl+Alt+Del není možné u Windows Vista Basic Home a Premium.
     • Doménové nastavení přepisuje lokální nastavení.
    • Vysvětlení:
     • gpedit.msc - Group Policy Editor
     • gpmc.msc - Group Policy Management Console

Služba Nahrávání v systému Windows Vista™, nepracuje správně, nahrávky jsou posunuté a obsahově porušené.

 • Jedná se o chybu systému, přesně systémové knihovny AVIFIL32.DLL.
  • Řešení:
   • Opraveno v aktualizaci 938979

Vzdálený počítač nelze ovládat po spuštění DOS aplikace na celou obrazovku.

 • RAC systém neumožňuje ovládaní počítače v případě spuštění DOS aplikace na celou obrazovku.
  • Řešení:
   • Aplikaci můžete vzdáleně přepnout na zobrazení v normálním okně kombinací kláves ALT + ENTER. Nebo také můžete aplikaci minimalizovat odesláním CTR + Esc (zobrazení nabídky hlavního panelu). Pokud potřebujete vzdáleně pracovat s DOS aplikací, tak ve vlastnostech zástupce DOS aplikace na záložce "Obrazovka" vypněte zobrazování na celou obrazovku.