Software pro vzdálené ovládání počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Tisk ze vzdáleného počítače na vaši tiskárnu

Nápověda | Tisk ze vzdáleného počítače na vaši tiskárnu

Úvod

Vzdálený tisk umožňuje tisk ze vzdáleného počítače na vaší tiskárnu.

Jak vše funguje? Po připojení ke vzdálenému počítači se v tiskárnách na vzdáleném počítači vytvoří zástupce vaší tiskárny, přes kterého můžete tisknout. Zástupce má např. název "Moje tiskárna (od MojePC) pro uživatele admin".
Upozornění:
Název zástupce vaší tiskárny na vzdáleném počítači prosím neměnit - tisk by nefungoval.

Nastavení

Ve vlastnostech Plného ovládání je potřeba mít na kartě Tisk ze vzdáleného počítače na vaší tiskárnu zaškrtnuto políčko Používat, tato možnost není automaticky zapnutá.

Dále na vzdáleném počítači musí být nainstalovaný tiskový ovladač vaší tiskárny.

RAC systém zatím nedokáže automaticky přenést ovladače tiskárny, bude řešeno v další verzi. Pokud na vzdáleném systému není vytvořená vaše tiskárna, je možné, že nebyl nalezen tiskový ovladač. Na vzdáleném počítači je potřeba provést instalaci tiskového ovladače a opakovat znovu připojení. Informace o případné chybě při instalaci se zobrazí po připojení v dialogu: Informace o stavu vzdáleného tiskového systému. Dialog lze také otevřít z dialogu Informace o spojení...

Instalace ovladače na vzdálený počítač:
 1. Na vzdálený počítač přeneste tiskový ovladač ze stránek výrobce nebo z disku CD/DVD, které dodal výrobce tiskárny. Tiskový ovladač je možné také instalovat z Windows Update v části Průvodce přidáním ovladače tiskárny, viz níže.
 2. Rozdělení první části postupu podle typu operačního systému:
  1. Windows XP:
   1. Otevřete ovládací panel Tiskárny a faxy.
   2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti serveru.
   3. Klepněte na kartu Ovladače a poté na tlačítko Přidat...
  1. Windows Vista:
   1. Otevřete ovládací panel Tiskárny.
   2. V seznamu klikněte pravým tlačítkem do prázdného místa. a v nabídce pak na příkaz Vlastnosti serveru...
   3. Klepněte na kartu Ovladače a potom na tlačítko Přidat...
  1. Windows Vista/Windows 7/Windows Server:
   1. Otevřete Ovládací panel.
   2. V panelu otevřete Nástroje administrátora a následně Správu tisku.
   3. Ve stromu konzoly rozbalte strukturu Tiskové servery, až se vám zobrazí složky: Ovladače, Porty, Tiskárny...
   4. Klikněte na složku Ovladače.
   5. V seznamu klikněte pravým tlačítkem do prázdného místa a v nabídce pak na příkaz Přidat ovladač. Nebo v nabídce Akce klikněte na příkaz Přidat ovladač.
 3. Pomocí Průvodce přidáním ovladače tiskárny nainstalujte požadovány tiskový ovladač.
 4. Po úspěšné instalaci opakujte znovu připojení ke vzdálenému počítači.

Problémy

Některé ovladače tiskáren vyžadují přímé spojení s tiskárnou. Je tedy možné, že vzdálený tisk nebude povolen. V takovém případě pokus o tisk většinou končí chybou v tiskové frontě na vzdáleném počítači. V některých případech lze použít univerzální ovladač od výrobce. V případě spojení v rámci stejné sítě je potřeba komunikační vlastnosti tiskárny nastavit i na vzdáleném systému.

Pokud narazíte na problém se vzdáleným tiskem, můžeme prověřit, zda se jedná o tento problém a zda je možné využít jiný tiskový ovladač.

V nové verzi bude tento problém řešen tak, že umožníme obousměrnou komunikaci s portem tiskárny, kterou používají některé ovladače tiskárny.

Problémy se vzdáleným tiskem zasílejte na e-mailovou adresu support@remote.cz. Ve zprávě uveďte přesný název tiskového ovladače, odkaz na stránky výrobce a popis problému.