Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Využití RAC pro:

  • bezpečné a rychlé vzdálené ovládání počítače přes Internet/Intranet síť s TCP/IP protokolem
  • vzdálený přístup k počítači bez veřejné IP adresy prostřednictvím VPC (Virtual Private Connection) více
  • přístup k domácímu počítači nebo k počítači v práci
  • vzdálenou správu a údržbu počítačů, např. na administrátorských nebo managementových pracovištích
  • vzdálenou podporu a řešení problémů uživatelů, např. na helpdesk pracovištích
  • vzdálené sledování výuky v počítačových učebnách
  • vzdálený přenos souborů a složek
  • nahrávání činnosti během ovládání počítače
  • sledování nebo nahrávání činnosti na vzdáleném počítači
  • spouštění příkazů a nástrojů na vzdáleném systému