Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Hlavní novinkou ve verzi:

 • 5.0.7-12:
  • optimalizace ukládání spojení v RAC Client
  • optimalizace exportů
  • optimalizace komunikačního protokolu
  • optimalizace protokolování
  • optimalizace připojování k VPC
  • optimalizace vyrovnávací paměti Indexové a LFU
  • Vzdálený tisk umožňuje tisk i na tiskárny, které využívají tiskový formátu PDF.
   Pro správnou funkci musí být verze 5.0.7.0 nebo vyšší RAC Client a Server.
 • 5.0.6:
  • zvětšena délka klíče pro šifrování přenášených dat na 2048
  • změněny výchozí vlastnosti plného ovládání, na používání hloubku barev dle systému a dvě bitmapy
  • optimalizace vyrovnávací paměti Indexové a LFU s video ovladačem
  • optimalizace přenosu dat schránky
  • uvolněna webová verze RAC Client pro platformu Android, která umožňuje využít celou obrazovku zařízení.
  • Ukončení distribuce verze, která nepodporuje znakovou sadu unicode.
  • Vzdálená instalace. Pokud je zakázaná služba, před vzdálenou instalaci RAC Server. Po ukončení instalace, je služba uvedena do původního stavu např. RemoteRegistry (Vzdálený registr).
 • 5.0.5:
  • upraveno získávání informacích z vedlejších monitorů na systému Windows 7. Chyba je způsobena chybou systému při aktualizací infomací do otevřeného kontextu zařízení monitoru.
 • 5.0.3:
  • s provozních důvodů VPC server nebude umožňovat připojovat spojení ze starších verzí RAC Client verze 5.0.2 a nižší, na RAC Server 5.0.2 a nižší. V takovém případě je potřeba přejít na novou verzi 5.0.3 RAC Client nebo RAC Server.
 • 5.0.2 je:
  • upraveno plánované zapínání počítače pro Windows 10. A přidáno upozornění: Pro správnou funkci, je potřeba povolit: 'Časovače pro probuzení' v nastavení systému v pokročilém nastavení napájení.
  • nová verze instalátoru, která umožňuje při odinstalaci odebrat veškeré nastavení a data vytvořené během používání programu
  • při spuštění programu RAC Client zobrazován průběh inicializace
  • změna ukládání nastavení a dat v případě instalace RAC Client/Client Lite do výchozí systémové složky: program files. Nastavení a data se ukládají do profilu uživatele a to do složky: AppData\Local\PCNetSoftware. Složku s nastavení a daty je možné otevřít v nové nabídce v menu: Nastavení->Otevřít složku, ve které je uloženo nastavení.
   U stávajících instalací je nastavení uloženo dle systému a nastavení UCA, buď přímo v instalované složce nebo ve VirtualStore (AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PCNetSoftware\).
   Případně migraci stávajícího nastavení je možné provést přesunutím složek: Data, ChatHistory, MessagesHistory, RemoteInstall, ScreenRecording a Setting do AppData\Local\PCNetSoftware\RAC Client nebo AppData\Local\PCNetSoftware\RAC Client Lite. Před přesunem je potřeba ukončit všechny instance programu.

   V případě, že nastavení a data jsou společné pro všechny uživatele, tak je potřeba aplikaci neinstalovat do výchozí systémové složky: program files.
  • v RAC Client Lite upraveno hlavní okno s možností zadávání názvu počítače nebo IP adresy dle typu připojení.
  • změněn protokol HTTP u odkazů v programech na zabezpečený protokol HTTPS. Postupem času budou webové stránky dostupné pouze přes zabezpečený protokol HTTPS.
 • 5.0.1 je:
  • v ovládání počítače připojeného k VPC přes webový prohlížeč umožněno:
   • zobrazení reálné pozice kurzoru myši
   • rozšířené přihlášení prostřednictvím vzdáleného interního účtu
  • připojení počítače k více VPC účtům, nápověda je zde
 • 5.0.0 je:
  • možnost ovládání počítače připojeného k VPC přes webový prohlížeč. Nápověda a podmínky jsou uvedeny zde.
 • 4.0.9 je:
  • podpora Windows 10
  • možnost importu a exportu připojených počítačů k VPC
  • méně informacích o počítačích pro rychlejší výběr připojeného počítače k VPC
  • oprava problému černé obrazovky při přihlašování ke vzdálenému počítači
 • 4.0.7 je:
  • při Plném ovládání umožněně odhlásit vzdáleného uživatele při ztrátě spojení. Používá se např. v případech kdy administrátor spustí pod běžným uživatelem program pod vyšším oprávnění. A tím to je možné zabránit převzetí kontroly pod vyšším oprávněním vzdálenému uživateli při ztrátě kontroly nad vzdáleným počítačem.
  • opraven problém, který se stává při Plném ovládání na systému Windows 8, kdy po přihlášení někdy dojde k zčernaní obrazovky a pomůže pouze znovunavázání spojení
 • 4.0.6 je:
  • pro: Plné ovládání, umožněno:
   • přizpůsobit zobrazení vzdálenému rozlišení
   • zadat zobrazení libovolně v procentech v novém dialogu: Nastavení zobrazení v procentech
   • při procentuálním zobrazené nedochází tak výraznému zkreslování
  • opravy:
   • opraveno vzdálené registrování licence
   • opraveno načítání konfigurace VPC Serveru
   • opraveno zobrazování některých textů
 • 4.0.5 je:
  • možnost nastavit počet opakování spojení
  • možnost nastavit: Zobrazování pozadí plochy uživateli, který má povolené: Pouze prohlížení
  • podpora znaků Unicode, zátím jsou v distribuci dvě verze bez podpory Unicode a s podporou Unicode. Postupem, času bude pouze dostupná verze s podporou Unicode.
 • 4.0.4 je:
  • u služby "Zaslat zprávu" umožněno zaslat stejnou zprávu na více vybraných spojení
  • podpora Windows 8
  • oprava registrace licence na systémech starších než Windows XP
  • umožněno třídění ve všech seznamech podle diakritických znaků
  • při připojování k VPN se provádí kontrola spojení a případně opětovné připojení zablokovaného spojení způsobé chybou síťové protokolu
 • 4.0.3 je:
  • možnost tunelování komunikace na TCP a UDP protokolu přes VPC. Je tak možné propojit počítače oběma směry, např. pomocí VPN nebo jiné komunikace na protokolu TCP a UDP.
   Pro VPC tunelování přes veřejný VPC server je zapotřebí zakoupit licenci na dobu určitou.
   Tunelování můžete vyzkoušet během 30-denní zkušební doby.
 • 4.0.1, 4.0.2 a 3.8.4 je:
  • optimalizace VPC serveru v případě výpadku systému
  • možnost vzdáleně aktualizovat novější licenční údaje. Aktualizaci licenční údaje můžete nastavit v RAC Client v hlavním nastavení na záložce Registrace RAC serveru.
 • 4.0.1 a 3.8.3 je:
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • opraveno zasílání kombinace kláves Ctrl+Alt+Del na systémech, které měly nižší verzi runtime knihovny Microsoft msvcr80.dll než 8.0.50727.6195
 • 4.0.0 je:
  • u služby Přenos souborů:
   • synchronizace složky
  • RAC Server:
   • možnost naplánovat automatické zapnutí počítače z režimu spánku nebo úsporného režimu. A v případě nevyužívání počítače pak možnost jej po určité době automaticky přepnout do režimu spánku nebo úsporného režimu.
  • Vzdálený tisk:
   • úprava tisku, aby nepřidával zástupce pro vzdálený tisk z místního počítače na vzdálený počítač
 • 3.8.2 je:
  • u služby Přenos souborů:
   • upraveno načítání oprávnění i pro případ, že přihlášený uživatel není oprávněn číst konfigurační soubor
 • 3.8.1 je:
  • Vzdálený tisk:
   • opravena chyba, která znemožňovala vzdálený tisk
 • 3.8.0 je:
  • připojování přes VPC:
   • v RAC Client/Client Lite do hlavního menu přidáno nové menu "Připojení přes VPC"
   • možnost nastavení ukládání statistiky. Od 27.5. 2011 je zapnuté ukládání statistiky u všech VPC účtů, informace o statistice jsou na VPC serveru šifrovány. Pokud používáte vlastní VPC Server je statistiku potřeba nejdříve převést na nový formát CSV, aby tyto informaci byli uživatelům dostupné.
   • možnost stažení statistiky ve formátu CSV a HTML
   • možnost převodu statistiky v RAC Serveru do nového formátu CSV v menu VPC
  • u služby Přenos souborů:
   • přístup k připojeným síťovým jednotkám a k dalším jednotkám připojených pod přihlášeným uživatelem. V předchozí verzi se služba připojovala pouze k účtu "System", pod tímto přihlášením nejsou dostupné uživatelem připojené síťové jednotky. V této verzi je také umožněno službu připojovat k přihlášeným relacím. Tato možnost je pro stávající spojení vypnuta, ale je zapnuta pro všechny spojení v novém hlavním nastavení. Nové nastavení pro službu je v hlavním nastavení na nové záložce "Přenos souborů". Nastavení pro jednotlivé spojení je možné změnit ve výchozím nebo konkretním profilu pro "Přenos souborů". Pro aktualizaci nové verze je potřeba pro tuto vlastnost znovu přihlásit uživatele.
  • pro Windows 7 upraven dialog pro výběr uživatelé z domény
 • 3.7.1 je:
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • opraveno vysouvání horního panelu během obnovování spojení
   • Vzdálený tisk:
    • upraven přenos tiskových souborů podle přenosové rychlosti
    • umožněno uložení nebo odeslání stavu tiskového systému
    • opraveno přidání sdílené tiskárny
    • upraveno přidání tiskárny s neznámým tiskovým procesorem
  • VPC server:
   • umožněno nastavení monitorovacích funkcí
 • 3.7.0 je:
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • umožněn tisk ze vzdáleného počítače na vaši tiskárnu
 • 3.6.3 je:
  • připojení přes VPC:
   • možnost zařadit vzdálený počítač do víceúrovňové skupiny
   • sestavování spojení přes Proxy server je podmíněno časovým limitem
   • možnost zobrazení počítačů připojených k VPC, pokud požadovaný počítač není připojen k VPC
 • 3.6.2 je:
  • připojení přes VPC:
   • opraven přenos dat po sestavení spojení. V některých případech se po sestavení spojení nezačala přenášet data ze vzdáleného počítače.
   • upraveno odpojování od VPC systému při přechodu vzdáleného počítače do režimu spánku
   • na základě výpadku VPC systému 8.9. 2010 přidána další kontrola spojení po 24 hodinách v případě neúspěšné autorizace. Kontrola zamezuje odpojení vzdáleného počítače od VPC systému v případě výpadku VPC systému.
   • v případě nedostupnosti služby DNS vzdáleného počítače, probíhá spojení přes poslední přeloženou IP adresu VPC systému
 • 3.6.1 je:
  • oprava zobrazování okna Chatu při vložení delšího textu vzdáleným uživatelem
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • umožnění podpory rozlišení s poměrem stran 19:6, např. 1366x786
   • kombinace kláves Ctrl+Alt+C a Ctrl+Alt+V pro přenos schránky; jsou umožněny pouze přes levý Alt - vzhledem k tomu, že pravý Alt se používá v některých jazycích pro rychlé vložení speciálního znaku.
   • pro připojování k relaci doplněna úprava - pro případy, kdy konzole nemá číslo relace 0, což znemožňovalO připojení ke konzole. Jednalo se hlavně o případy při připojování k terminál serveru. Úprava přiřadí ke konzole číslo relace 0 z odpojené relace, jež toto číslo používala.
  • připojení přes VPC
   • u VPC protokolu přidání kontroly na HTTP protokol při připojování k vlastnímu VPC serveru
   • při výběru počítače připojeného k VPC se nerozlišuje velikost písmen u složky, do které je počítač zařazený
   • úprava VPC protokolu pro možnost interního přesměrování spojení, na jiný VPC server. V srpnu 2010 bude převedena služba VPC na nový výkonnější server.
   • nové možnosti VPC serveru v menu:
    • Nastavení:
     • Správa VPC účtů
     • Vyhledání/úprava e-mailových adres VPC účtů
    • VPC:
     • Export e-mailových adres VPC účtů
   • nový testovací systém pro zjišťování stavu spojení k VPC systému, jak ze strany VPC serveru, tak ze strany vzdáleného počítače, který je připojen k VPC serveru. Převážně u počítačů připojených k internetu přes WIFI síť dochází k tomu, že spojení k VPC serveru se rozpadne, ale operační systém spojení stále registruje, jako navázané, na straně VPC serveru se spojení rozpojí, tím se stane, že není vzdálený počítač dostupný.
 • 3.6.0 je:
  • optimalizace pro Windows 7
  • nová technologie odesílání kombinace Ctrl+Alt+Del pro Windows Vista a vyšší
  • pro připojování přes VPC:
   • možnost hromadně změnit heslo u všech připojených počítačů k VPC v RAC Client
   • připojit počítač k VPC bez hesla. Vzdálenému uživateli nemusíte heslo sdělovat, stačí pouze název VPC účtu.
   • nová informační zpráva: změna e-mailové adresy
  • Plném ovládání nebo prohlížení
   • možnost změnit klávesnici F12
   • zobrazování textu na uzamčené obrazovce
  • Přenos souborů, před zahájením přenosu možnost:
   • přeskočit načítání informací o přenášených složkách a souborech
   • nastavit hloubku procházení složek
  • autorizační klíč:
   • možnost nastavit odesílatele a předmět zprávy
  • lokalizace do:
   • francouzštiny
   • portugalštiny
   • italštiny
 • 3.5.0 je:
  • zdarma ovládání počítače bez veřejné IP adresy, přes novou službu VPC (Virtual Private Connection)
  • U služby Vypnutí počítače umožněn:
   • Režim spánku
   • Úsporný režim
 • 3.4.1 je:
  • lokalizace do španělštiny
  • lokalizace do němčiny
  • nový nástrojový panel u služby Přenos souborů
  • opraveno ovládání počítače s více monitory nastavené v opačném pořadí zprava doleva
 • 3.4.0 je:
  • oblíbené složky u služby Přenos souborů
  • správa historie u služby Přenos souborů a Příkazový řádek
  • Plném ovládání nebo prohlížení
   • zrychlení ovládání vzdáleného počítače prostřednictvím novější technologie.
    Nová technologie rychleji získává informace o změnách vzdálené plochy
    při nižším zatížení procesoru a paměti.
   • zjednodušení nástrojové lišty a nové ikony s možností nastavení velikosti do 32 pixelů
   • mód celá obrazovka dostupný i v případě menšího rozlišení monitoru na vzdáleném systému o proti lokálnímu
   • nová vyrovnávací paměť LFU
 • 3.3.1 je:
  • RAC Client:
   • možnost nastavit vypínání pozadí plochy i v režimu Pouze prohlížení a Nahrávání
   • vlastnosti vrstvených oken přesunuty do nové záložky Vrchní vrstvená okna
  • RAC Server:
   • možnost u účtu povolit zobrazování Pozadí plochy
   • optimalizace vypínání pozadí plochy při přihlašování nebo přepínání uživatele
 • 3.3.0 je možnost vypnout pozadí plochy během ovládání. Dále pak:
  • možnost přepnout dialog Vlastnosti spojení pro zadávání
   pouze základních vlastností nebo do rozšířeného nastavení.
   A možnost vyhledat název počítače Procházením sítě.
  • V dialogu Vlastnosti vzdáleného ovládání změněna záložka Automatické nastavení
   na Výkon, do této nové záložky zařazeny související záložky.
   Záložka byla změněna pro možnost nastavit většinu vlastností souvisejících s výkonem.
   Dále v dialogu byla přidána záložka Vyrovnávací paměť, kam byly přesunuty
   vlastnosti ze základní záložky. A přidána záložka Plocha a Efekty.
  • Hlavní okno RAC Serveru rozděleno do dvou záložek Ovládací panel a Status.
   Ovládací panel umožňuje rychlejší a přehlednější přístup k nastavení.
  • možnost otevřít soubor protokolu v RAC Serveru v menu Nástroje
 • 3.2.0 je nová služba Chat a Zaslání zprávy na vzdálený počítač. Dále pak:
  • využívání aktuálního vzhledu Windows® v RAC Client a RAC Server
  • přenášení klávesových zkratek systému Windows®
  • RAC Client - možnost automaticky umístit do pravé části hlavního panelu (Oblast oznámení)
  • možnost nastavit automatický přenos schránky
  • zobrazování kurzor v reálném režimu
  • lokalizace do angličtiny
 • 3.1.1 optimalizováno vykreslování kurzoru při Plném ovládání ve Windows Vista™.
 • 3.1.0 možnost zjistit novější verzi v menu Nápověda.
  Nové číslování verze, další třetí číslo udává číslo aktualizace v rámci verze.
 • 3.00 je novější technologie vyrovnávací paměti pro snížení přenášených dat až o 90% a možnost vytvořit pro vybrané spojení zástupce na pracovní ploše, který umožňuje připojení ke vzdálenému počítači bez zobrazení hlavní okna RAC Client
 • 2.06 je optimalizace pro Windows Vista™, vyhledávání počítačů na síti (ukázka), volitelné nástroje v menu Nástroje a uživatelům během vzdáleného ovládání počítače je umožněno zablokovat ovládání počítače dalším uživatelům
 • 2.05 je vzdálené zapínání počítače funkcí WOL (Wake on LAN), nové ikony v nástrojových panelech (ukázka) a u spojení možnost zadat kontaktní údaje
 • 2.04 je ovládání všech relací včetně terminálových ve Windows® XP, Windows® Server 2003 a Windows® Terminál Server (ukázka výběru relací).
  A ovládání zobrazení na dalších monitorech (ukázka výběru monitorů a ukázka přetahování okna z primárního monitoru na druhý monitor na vzdáleném počítači).

  Prostřednictvím této funkce je možné také ovládat lokální prezentace na dalších monitorech v případě, že na monitory není přímý výhled.
 • 2.03 je nová služba Příkazový řádek, která umožňuje spouštět příkazy a nástroje na vzdáleném systému, ukázka.
 • 2.01 je nová služba Přenos souborů, která umožňuje přenášet vzdáleně soubory a složky, ukázka.
 • 2.00 umožňuje ovládání vašeho domácího počítače z práce přes HTTP tunel. A nejen to, přes HTTP tunel můžete také z domova nebo z jiné privátní sítě ovládat svůj počítač v práci.

Kompletní popis jednotlivých verzí: