Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Připojení z práce na domácí počítač

Nápověda | Jak se připojit přes HTTP tunel | Připojení z práce na domácí počítač

Potřebujete se např. připojit ke svému domácímu počítači, třeba z práce.
V práci máte pouze přístup na Internetové stránky a váš domácí počítač má
veřejnou IP adresu nebo váš router s veřejnou IP adresou místní sítě
umožňuje z TCP portu 80, 8080 nebo 443 nasměrovat komunikaci na jeden počítač ve vaší
místní síti prostřednictvím služby NAT (Network Address Translation, Port Forwarding, Virtual Server).
V tomto případě je tato nápověda určena právě pro Vás; v jiných
případech můžete využít také službu Přesměrování ( jak se připojit přes server (Router) Otevřít v novém okně ).
Nastavení na vzdáleném počítači (např. domácím počítači).

Nastavení na počítači (např. počítači v práci), z kterého budeme vzdáleně ovládat počítač.


Nastavení na vzdáleném počítači (např. domácím počítači).

 1. na počítač je potřeba nainstalovat RAC Server ( jak nainstalovat Otevřít v novém okně ), jako službu systému
 2. přidejte účet pro přístup ke službě v RAC Serveru ( jak přidat účet Otevřít v novém okně )
 3. klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Nastavení HTTP tunelu a v dialogovém okně:
  1. zaškrtněte políčko Použít HTTP tunel a na kartě HTTP tunel server:
   1. zaškrtněte políčko Používat HTTP tunel server (výchozí nastavení)
   2. do položky TCP port zadejte port 80, 8080 nebo 443 (výchozí 80), port nesmí být používán jiným programem
   3. zaškrtněte políčko Automaticky spustit server (výchozí nastavení)
   4. pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme povolit připojování pouze na port 8600 (TCP port RAC Serveru), pokud chcete toto nastavit, zaškrtněte políčko Povolit nebo zakázat připojování pouze na některé porty
   5. klepněte na tlačítko Přidat a v dialogovém okně:
    1. do položky Číslo portu zadejte 8600, nebo vyberte ze seznamu
    2. vyberte u pole Protokol položku TCP (výchozí nastavení)
    3. vyberte u pole Připojení položku Povolit (výchozí nastavení)
    4. klepněte na tlačítko OK
 4. nakonec klepněte na tlačítko OK
 5. V hlavním okně by se měla zobrazit např. informace:
  2006-04-14 09:59:18 Startování HTTP serveru...
  2006-04-14 09:59:18 Naslouchání na portu 8080.
  2006-04-14 09:59:18 HTTP server je spuštěn.

Tímto je nastavení v této části ukončeno.
Pokud máte ve vaší místní síti další počítače, pro přístup k nim stačí jeden počítač s aktivním HTTP tunelem.
Na ostatní počítače nainstalujte RAC Server a vytvořte účet pro přístup ke službám.Nastavení na počítači (např. počítači v práci), z kterého budeme vzdáleně ovládat počítač.

 1. na počítač je potřeba nainstalovat RAC Client ( jak nainstalovat Otevřít v novém okně )
 2. nejdříve vytvoříme profil pro připojení přes HTTP tunel
 3. klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Profily pro připojení přes HTTP tunel a v dialogovém okně:
  1. klepněte na tlačítko Přidat a v dialogovém okně:
   1. do položky Název zadejte název profilu, např. home
   2. pro nastavení výchozího profilu zaškrtněte políčko Výchozí, nebudete muset u jednotlivých spojení zadávat profil, jenom zaškrtnete políčko Použít připojení přes HTTP tunel
   3. přejděte na kartu Adresa HTTP tunel serveru, proxy nastavení...
   4. do položky URL adresa serveru, na kterém běží HTTP tunel zadejte IP adresu nebo DNS serveru, na kterém je aktivní HTTP tunel server.
    V případě, že máte router a na routeru jste provedli přesměrování komunikace TCP portu 80, 8080 nebo 443, zadejte veřejnou síťovou adresu vašeho routeru.
   5. pokud přistupujete k Internetu přes proxy server, zaškrtněte políčko Připojení přes HTTP proxy server a zadejte stejné údaje pro připojení přes proxy server jako ve vašem Internetovém prohlížeči
   6. na kartě Přenos dat, vyrovnávací paměť není potřeba nic měnit. Nastavení na kartě Spojení přes HTTP tunel kanál se v tomto případě nepoužívá.
   7. klepněte na tlačítko OK nebo Dokončit
  2. klepnutím na tlačítko OK dokončete nastavení profilu pro připojení přes HTTP tunel
 4. v seznamu Spojení označte spojení, které bude připojeno přes HTTP tunel, nebo vytvořte nové spojení ( jak vytvořit spojení Otevřít v novém okně )
 5. klepněte v nabídce Spojení na příkaz Vlastnosti spojení nebo stiskněte klávesu Enter a v dialogovém okně:
  1. ve skupině Nastavení klepněte na tlačítko Připojení přes HTTP tunel
  2. v dialogovém okně:
   1. zaškrtněte políčko Použít připojení přes HTTP tunel
   2. pokud nemáte nastaven výchozí profil a název v položce Název profilu je prázdný, klepněte na tlačítko a v dialogovém okně označte profil, který chcete použít, a klepněte na tlačítko OK
   3. klepnutím na tlačítko OK dokončete svázání spojení s profilem pro připojení přes HTTP tunel
  3. do položky Síťová adresa zadejte IP adresu, DNS nebo název (alias z tabulky hosts) vzdáleného počítače. Pokud se budete připojovat k počítači, na kterém je aktivní HTTP tunel server, můžete zadat síťovou adresu localhost v ostatních případech zadávejte místní síťovou adresu ve vzdálené síti.
 6. nakonec klepněte na tlačítko OK nebo Spojit

Tímto je nastavení ukončeno a můžete se připojit, pokud máte nastavený vzdálený počítač.