Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora
RAC Client

RAC - Remote Administrator Control Client (ukázka)
Operační systém:


 • Web browser only RAC Client (Android, iPhone, iPad, iPod, Linux and other platforms), Windows® 10 (32/64-bit), desktop / tablet, Windows® 8 (32/64-bit), desktop / tablet, Windows® 7 (32/64-bit), Windows® Server 2012 (32/64-bit), Windows® Server 2008 (32/64-bit), Windows Vista™ (32/64-bit), Windows® Server 2003 (32/64-bit), Windows® XP (32/64-bit), Windows® 2000, Windows NT® 4.0, Windows® ME, Windows® 98, Windows® 95,

Možnosti připojení:


 • přes síť s TCP/IP protokolem
 • zdarma po dobu 5 let od zakoupení licence přes VPC (Virtual Private Connection), ovládání počítače bez veřejné nebo pevné IP adresy
 • přes integrovaný HTTP tunel, používání HTTP tunel serveru je zdarma
 • přes neomezený počet RAC Serverů, používání služby přesměrování na RAC Serveru je zdarma

Záznamy o spojení (ukázka):


 • můžete vytvářet ve složkách
 • složky nebo obsah složek můžete přesouvat, kopírovat a mazat
 • spojení lze vyhledávat ve složkách nebo v seznamu
 • složky nebo spojení můžete exportovat a importovat
 • u více spojení můžete nastavovat stejné vlastnosti
 • v seznamu spojení můžete nastavit vzhled jednotlivých sloupců
 • můžete otevřít spojení na více vybraných záznamů
 • všechna aktivní spojení máte v přehledném seznamu
 • import/export spojení ve formátu hodnot oddělených středníkem (CSV)
 • vyhledávání počítačů na síti, ukázka
 • u spojení možnost zadat kontaktní údaje
 • možnost vytvořit pro vybrané spojení zástupce na pracovní ploše, který umožňuje připojení ke vzdálenému počítači, bez zobrazení hlavní okna RAC Client

Vzdálené ovládání nebo prohlížení (ukázka):


 • ovládání nebo zobrazení obrazovky v plném rozlišení nebo v režimech 15-200% zobrazení
 • ovládání všech relací včetně terminálových ve Windows® XP, Windows® Server 2003 a Windows® Terminál Server (ukázka výběru relací).
 • ovládání zobrazení na dalších monitorech (ukázka výběru monitorů a ukázka přetahování okna z primárního monitoru na druhý monitor na vzdáleném počítači).
  Prostřednictvím této funkce je možné také ovládat lokální prezentace na dalších monitorech v případě, že na monitory není přímý výhled.
  Jednoduše se připojíte na lokální počítač a vyberete např. monitor číslo 2, přesunete myš na druhý monitor a můžete ovládat zobrazení na tomto monitoru.
 • nastavování vlastností ovládání pomocí nástrojové lišty nebo menu (ukázka 800x600, ukázka 1024x768)
 • přepínání z celé obrazovky na normální zobrazení kurzorem myši při najetí na horní okraj obrazovky
 • přenášení klávesových zkratek systému Windows®
 • tisk ze vzdáleného počítače na vaši tiskárnu
 • přenášení a zobrazování skutečné pozice ukazatele myši
 • automatické nastavení podle rychlosti připojení
 • uzamykání obrazovky, klávesnice a myši během ovládání počítače
 • nahrávání do videosouboru během ovládání nebo prohlížení vzdáleného počítače
 • možnost nastavení jiného rozlišení vzdálené obrazovky během ovládání počítače
 • podpora formátu barev - použití podle vzdáleného systému, černobílý (1 bit), 16 barev (4 bity), 256 barev (8 bitů), high color (16 bitů), 16,7 mil. barev (24 bitů)
 • ZIP komprese v 9 režimech a RPC (čtvercová komprese pixelů)
 • možnost nastavit automaticky kompresi při spojení v rámci místní sítě (LAN)
 • před aktivací spojení je možné zaslat příkaz CTRL+ALT+DEL
 • po ukončení spojení je možné odhlásit uživatele, aktivovat šetřič obrazovky, přepnout monitor na nízké napájení nebo vypnout monitor
 • možnost přenosu schránky v datových formátech text, unicode text, rich text, HTML, bitově mapovaný obrázek; přenášená data lze při přenosu komprimovat
 • možnost nastavit automatický přenos schránky
 • možnost nastavit maximální počet obnovení obrazovky za sekundu
 • používání vyrovnávací paměti
 • možnost vypnout pozadí plochy během ovládání
 • automatické posouvání posuvníku podle kurzoru myši
 • odesílání horkých a naturálních klávesnic
 • uložení obrazovky do souboru nebo odeslání na e-mailovou adresu
 • automatické připojení k nové aktivní relaci, pokud stávající bude ukončena nebo bude neaktivní při Plném ovládání nebo prohlížení

Vzdálený přenos souborů (ukázka):


 • Hlavní vlastnosti:
  • možnost nastavit jednotlivým uživatelům individuální přístup k určeným složkám
  • soubory a složky lze kopírovat, přesouvat, přejmenovat, vytvářet, odstranit, vytvářet zástupce, odeslat příjemci, odeslat na plochu, otevřít, otevřít s parametrem a měnit atributy
  • zobrazovat vlastnosti souborů, složek a jednotek
  • soubory a složky lze kopírovat a přesouvat mezi okny prostřednictvím techniky "Táhni a Pusť" (Drag and Drop) a prostřednictvím schránky (Ctrl+C, Ctrl+V a Ctrl+X)
  • soubory a složky lze kopírovat a přesouvat v rámci místního a vzdáleného systému
  • automaticky komprimovat přenášené soubory
  • napojovat soubory
  • synchronizace složky
  • filtrovat a označovat obsah složky
  • u místních souborů a složek lze využívat možností Windows® Průzkumníka
  • možnost vysunout vyměnitelné médium
  • obsah místní a vzdálené složky je zobrazen ve dvou přehledných oknech, u kterých je možné (ukázka):
   • okna zobrazit vedle sebe nebo pod sebou
   • okna prohodit
   • mezi okny lze přepínat tabulátorem nebo kliknutím na ikonu označující typ okna
   • změnit vzhled sloupců
   • pro navigaci je možné využít:
    • seznamu dostupných jednotek/složek a speciálních složek
    • historie
    • tlačítek:
     • kořenová složka
     • nahoru
     • předchozí složka
     • následující složka

Vzdálený příkazový řádek (ukázka):


 • Hlavní vlastnosti:
  • možnost nastavit jednotlivým uživatelům individuální přístup k příkazům a nástrojům
  • výsledek příkazu je zobrazován v okně, u kterého můžete nastavit barvu pozadí, vlastnosti písma, barevné zvýrazňování, zalamování, stránkování... (ukázka)
  • hlavní okno můžete zobrazit na celou obrazovku
  • výstupní výsledek je možné stránkovat, průběžně ukládat, ukládat do textového nebo HTML souboru a odeslat příjemci pošty
  • pro navigaci je možné využít:
   • historii provedených příkazů
   • historii předchozích složek
   • oblíbené příkazy
   • systémové příkazy a nástroje
   • tlačítka:
    • kořenová složka
    • nahoru
    • předchozí složka
    • následující složka
    • přejít na začátek posledního příkazu
    • přejít na konec

Vzdálené ovládání procesů (ukázka):


 • ukončení procesu
 • možnost nastavení priority procesu
 • zobrazení zátěže CPU a využité operační paměti
 • export seznamu procesů do textového nebo HTML souboru
 • možnost odeslání seznamu procesů na e-mail

Vzdálené nahrávání (ukázka):


 • vytváření profilů
 • vzdálené nahrávání je možné použít během ovládání nebo prohlížení vzdáleného počítače nebo lze službu nahrávání použít samostatně
 • možnost vybrat video kodek, který bude použit pro nahrávání (ukázka)
 • možnost určit maximální počet snímků za sekundu, formát barev a velikost nahrávky
 • možnost přidávat do titulku datum a název spojení
 • pořízené nahrávky jsou automaticky načítány do přehledného seznamu
 • délku nahrávky lze přizpůsobit délce trvání nahrávání nebo délku nahrávky přizpůsobit počtu snímků za sekundu
 • výslednou nahrávku můžete přehrát v interním přehrávači, který umožňuje 1-200% zobrazení nebo plné zobrazení (ukázka) ; nahrávky můžete také přehrát ve výchozím přehrávači
 • nahrávání pouze v případě pohybu myši, při stisknutí klávesnice nebo neaktivního spořiče obrazovky

Chat:


 • umožňuje komunikovat se vzdáleným uživatelem prostřednictvím textových zpráv
 • možnost nastavit:
  • úvodní oslovení
  • zobrazované jméno
  • vlastnosti textu:
   • písmo a barvu zpráv odeslaných a přijatých
   • barvu pozadí
 • zavřít okno Chatu na vzdáleném počítači po ukončení spojení
 • uložit automaticky zprávy po ukončení
 • zprávy přeposlat na e-mail
 • zprávy uložit do souboru

Vzdálené zaslání zprávy:


 • umožňuje zaslat vzdálenému uživateli textovou zprávu ve formátu RTF, což umožňuje nastavit:
  • typ, velikost, styl, řez, zarovnání a barvu písma
  • barvu zvýraznění a pozadí
 • možnost nastavit:
  • průhlednost
  • zobrazit v maximalizovaném okně
  • zachovat velikost okna nastaveného v náhledu
  • odeslat informaci o přečtení
  • uložit automaticky odeslanou zprávu pro další použití
 • před odesláním možnost náhledu
 • příjemce může:
  • navštívit související WWW stránku
  • zprávu uložit do souboru

Vzdálené vypnutí PC (ukázka):


 • restartování, vypnutí, odhlášení uživatele a vypnutí vzdáleného počítače včetně napájení
 • možnost odhlásit terminálové relace uživatelů u Windows® XP a vyšších
 • možnost rychlého ukončení, bez možnosti uložení dat spuštěných aplikací

Vzdálené zapnutí PC:


 • možnost vzdáleně zapnout PC funkcí WOL (Wake on LAN)

Připojení přes HTTP tunel:


 • vytváření profilů
 • pomocí HTTP tunelu lze veškeré služby RAC přesměrovat přes HTTP protokol, to Vám v případě, že máte přístup pouze pro prohlížení internetových stránek, např. v práci, umožňuje ovládat vzdáleně počítač vybavený RAC Serverem kdekoliv v Internetu nebo jiné privátní síti; pro využití této možnosti musí mít váš domácí počítač veřejnou IP adresu; HTTP tunel lze využít také pro ovládání počítače v práci kdekoliv z Internetu nebo jiné privátní sítě
 • možnost připojení přes HTTP proxy server
 • komprimace a šifrování přenášených dat
 • automatické snížení maximálního počtu HTTP aktualizací, pokud nejsou žádná data pro přenos - pro snížení zátěže celého přenosového aparátu
 • možnost připojení do jiné privátní sítě přes HTTP tunel kanál

Připojení přes RAC Server:


 • možnost připojení všech služeb přes další RAC Server, např. v případě spojení mezi privátními sítěmi

Vzdálené instalování RAC Serveru (ukázka):


 • vytváření profilů
 • na vzdálený počítač, ke kterému se chcete připojit a který není vybaven RAC Serverem, můžete RAC Server nainstalovat vzdáleně, instalaci můžete provést, až budete potřebovat na vzdáleném počítači pracovat; instalace je rychlá a bezpečná a je možné ji provádět pouze za předpokladu, že máte administrátorské oprávnění; pro instalování můžete využít systémových a doménových účtů
 • nastavení vlastností RAC Serveru
 • možnost RAC Server odinstalovat, maximální počet odinstalování u jednoho počítače je 20
 • výsledek instalace a odinstalace můžete uložit do textového nebo HTML souboru nebo odeslat na e-mail
 • přehled o provedených instalacích a odinstalacích: kdy a na který počítač byly provedeny

Nástroje (ukázka):


 • volitelné nástroje v menu Nástroje
 • nástroje pracují vzdáleně na vybraném záznamu nebo po individuálním zadání síťové adresy
 • spouštění systémových síťových nástrojů:
  • ping
  • trasovací ping (Tracert)
  • DNS informace (Nslookup)
  • síťové informace (Nbtstat)
  • Prohlížeč událostí
  • Služby
  • Správa počítače
  • Windows NT® diagnostika
  • Server manažer
  • Správa uživatelů
  • Připojení ke vzdálené ploše
  • Editor registru
  • připojit síťovou jednotku
  • odpojit síťovou jednotku
 • interní nástroje pro:
  • zjištění informací o DNS, IP, NetBios a MAC adrese
  • zjištění data a času
  • zaslání zprávy na počítač
  • vypnutí vzdáleného počítače