Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora
RAC Server

RAC - Remote Administrator Control Server (ukázka)Operační systém:


 • Web browser only RAC Client (Android, iPhone, iPad, iPod, Linux and other platforms), Windows® 10 (32/64-bit), desktop / tablet, Windows® 8 (32/64-bit), desktop / tablet, Windows® 7 (32/64-bit), Windows® Server 2012 (32/64-bit), Windows® Server 2008 (32/64-bit), Windows Vista™ (32/64-bit), Windows® Server 2003 (32/64-bit), Windows® XP (32/64-bit), Windows® 2000, Windows NT® 4.0, Windows® ME, Windows® 98, Windows® 95,

Základní vlastnosti:


 • protokolování událostí do souboru
 • dotazování při požadavku na spojení na vzdáleném systému (ukázka)
 • instalace a odinstalace služby
 • instalace a odinstalace ovladače pro zamykání obrazovky, klávesnice a myši
 • zvukové události v případě připojení a odpojení uživatele
 • zasílání poštovních zpráv (ukázka)
 • IP a DNS filtr pro omezování přístupů, pro všechny nebo vybrané uživatele
 • automatická nebo ruční aktualizace verze serveru
 • možnost přeinstalovat verzi z aktualizace
 • pro přístup k serveru je možné využít interních, systémových a doménových účtů (ukázka)
 • pro zvýšení bezpečnosti umožněno přihlašování s autorizačním klíčem ke vzdálenému RAC serveru, tak jako u bankovních účtů
 • u konkrétního uživatele je možné individuálně nastavit přístup k jednotlivým službám a u plného ovládání je možné individuálně nastavit zamykání obrazovky, klávesnice a myši (ukázka)
 • speciální administrátorský účet umožňuje uživateli během vzdáleného ovládání ukončit připojení přihlášených uživatelů a nepovolit další přihlášení k RAC Serveru
 • možnost uzamykání uživatelských účtů
 • uživatelům během vzdáleného ovládání počítače je umožněno zablokovat ovládání počítače dalším uživatelům
 • u služby Přenos souborů, která umožňuje přenášet vzdáleně soubory a složky, je možné nastavit jednotlivým uživatelům individuální přístup k určeným složkám (ukázka)
 • u služby Příkazový řádek, která umožňuje spouštět příkazy nebo nástroje na vzdáleném systému, je možné nastavit jednotlivým uživatelům individuální přístup pro spouštění příkazů nebo k nástrojům
 • možnost omezovat funkce RAC Serveru:
  • zakázat nebo povolit:
   • Spouštění serveru
   • Nastavení uživatelů
   • Nastavení serveru
   • Nastavení HTTP tunelu
   • Zobrazení informací o připojených uživatelích
   • Zobrazení informací o připojeních k HTTP tunelu
   • Odpojování uživatelů
   • Odpojování spojení k HTTP tunel serveru
   • Ovládání serveru
   • Ovládání HTTP tunelu
   • Automatickou aktualizaci serveru
   • Test zamykání obrazovky
   • Vložit registrační údaje
 • možnost připojení všech služeb přes další RAC Server je zdarma
 • zobrazování informací o připojených uživatelích s možností odpojení jednoho nebo všech uživatelů (ukázka)
 • veškeré nastavení a informace jsou dostupné i v případě, že server běží jako služba systému, a to dalším spuštěním RAC Serveru
 • možnost při startu RAC Serveru vytvářet výjimku v Bráně firewall systému Windows®
  v nastavení na záložce Výjimky v Bráně firewall systému Windows®.
  Doporučeno využít hlavně při vzdálené instalaci RAC Serveru.
 • možnost naplánovat automatické zapnutí počítače z režimu spánku nebo úsporného režimu. A v případě nevyužívání počítače pak možnost jej po určité době automaticky přepnout do režimu spánku nebo úsporného režimu.
 • nástroj pro zjištění komunikačních informací

VPC:

 • používání VPC je zdarma
 • ovládání počítače bez veřejné nebo pevné IP adresy
 • O VPC

VPC tunel:

HTTP tunel:

 • používání HTTP tunelu je zdarma
 • HTTP tunel server přijímá na určeném portu HTTP požadavky, přes které zprostředkovává spojení na TCP nebo UDP porty
 • povolit nebo zakázat připojování pouze na některé porty přes HTTP tunel server
 • možnost mapování portů jiných aplikací
 • zobrazování informací o HTTP tunel připojeních