Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

RAC Server - Novinky ve verzi:

 • 5.0.3 - 5.0.10
  • 5.0.12:
   • optimalizace exportů
  • 5.0.7-11:
   • optimalizace komunikačního protokolu
   • optimalizace protokolování
   • optimalizace připojování k VPC
   • optimalizace vyrovnávací paměti Indexové a LFU
   • Vzdálený tisk umožňuje tisk i na tiskárny, které využívají tiskový formátu PDF.
    Pro správnou funkci musí být verze 5.0.7.0 nebo vyšší RAC Client a Server.
  • 5.0.6:
   • zvětšena délka klíče pro šifrování přenášených dat na 2048
   • změněny výchozí vlastnosti plného ovládání, na používání hloubku barev dle systému a dvě bitmapy
   • optimalizace vyrovnávací paměti Indexové a LFU s video ovladačem
   • optimalizace přenosu dat schránky
   • Ukončení distribuce verze, která nepodporuje znakovou sadu unicode.
  • 5.0.5:
   • upraveno získávání informacích z vedlejších monitorů na systému Windows 7. Chyba je způsobena chybou systému při aktualizací infomací do otevřeného kontextu zařízení monitoru.
  • 5.0.3:
   • s provozních důvodů VPC server nebude umožňovat připojovat spojení ze starších verzí RAC Client verze 5.0.2 a nižší, na RAC Server 5.0.2 a nižší. V takovém případě je potřeba přejít na novou verzi 5.0.3 RAC Client nebo RAC Server.
   • umožněno ve webové verzi klienta připojování k více monitorům. Pro připojení současně k dalšímu monitoru, je potřeba použít jiný prohlížeč, nebo použít prohlížeč který podporuje více uživatelských identit.
 • 5.0.2
  • upraveno plánované zapínání počítače pro Windows 10. A přidáno upozornění: Pro správnou funkci, je potřeba povolit: 'Časovače pro probuzení' v nastavení systému v pokročilém nastavení napájení.
  • změněn protokol HTTP u odkazů v programech na zabezpečený protokol HTTPS.
 • 5.0.1
  • v ovládání počítače připojeného k VPC přes webový prohlížeč umožněno:
   • zobrazení reálné pozice kurzoru myši
   • rozšířené přihlášení prostřednictvím vzdáleného interního účtu
  • možnost připojení počítače k více VPC účtům, nápověda je zde
 • 5.0.0
  • možnost ovládání počítače připojeného k VPC přes webový prohlížeč. Nápověda a podmínky jsou uvedeny zde.
 • 4.0.9
  • podpora Windows 10
  • možnost importu a exportu připojených počítačů k VPC
  • méně informacích o počítačích pro rychlejší výběr připojeného počítače k VPC
  • oprava problému černé obrazovky při přihlašování ke vzdálenému počítači
 • 4.0.7
  • při Plném ovládání umožněně odhlásit vzdáleného uživatele při ztrátě spojení. Používá se např. v případech kdy administrátor spustí pod běžným uživatelem program pod vyšším oprávnění. A tím to je možné zabránit převzetí kontroly pod vyšším oprávněním vzdálenému uživateli při ztrátě kontroly nad vzdáleným počítačem.
  • opraven problém, který se stává při Plném ovládání na systému Windows 8, kdy po přihlášení někdy dojde k zčernaní obrazovky a pomůže pouze znovunavázání spojení
 • 4.0.6
  • opravy:
   • opraveno vzdálené registrování licence
   • opraveno načítání konfigurace VPC Serveru
   • opraveno zobrazování některých textů
 • 4.0.5
  • možnost nastavit: Zobrazování pozadí plochy uživateli, který má povolené: Pouze prohlížení
  • podpora znaků Unicode, zátím jsou v distribuci dvě verze bez podpory Unicode a s podporou Unicode. Postupem, času bude pouze dostupná verze s podporou Unicode.
 • 4.0.4
  • podpora Windows 8
  • oprava registrace licence na systémech starších než Windows XP
  • umožněno třídění ve všech seznamech podle diakritických znaků
  • při připojování k VPN se provádí kontrola spojení a případně opětovné připojení zablokovaného spojení způsobé chybou síťové protokolu
 • 4.0.3
  • možnost tunelování komunikace na TCP a UDP protokolu přes VPC. Je tak možné propojit počítače oběma směry, např. pomocí VPN nebo jiné komunikace na protokolu TCP a UDP.
   Pro VPC tunelování přes veřejný VPC server je zapotřebí zakoupit licenci na dobu určitou.
   Tunelování můžete vyzkoušet během 30-denní zkušební doby.
 • 4.0.2
  • optimalizace VPC serveru v případě výpadku systému
 • 4.0.1
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • opraveno zasílání kombinace kláves Ctrl+Alt+Del na systémech, které měly nižší verzi runtime knihovny Microsoft msvcr80.dll než 8.0.50727.6195
 • 4.0.0
  • u služby Přenos souborů:
   • synchronizace složky
  • možnost naplánovat automatické zapnutí počítače z režimu spánku nebo úsporného režimu. A v případě nevyužívání počítače pak možnost jej po určité době automaticky přepnout do režimu spánku nebo úsporného režimu.
 • 3.8.4
  • optimalizace VPC serveru v případě výpadku systému
 • 3.8.3
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • opraveno zasílání kombinace kláves Ctrl+Alt+Del na systémech, které měly nižší verzi runtime knihovny Microsoft msvcr80.dll než 8.0.50727.6195
 • 3.8.2
  • u služby Přenos souborů:
   • upraveno načítání oprávnění i pro případ, že přihlášený uživatel není oprávněn číst konfigurační soubor
 • 3.8.1
  • Vzdálený tisk:
   • opravena chyba, která znemožňovala vzdálený tisk
 • 3.8.0
  • připojování přes VPC:
   • možnost převodu statistiky v RAC Serveru do nového formátu CSV v menu VPC
  • u služby Přenos souborů:
   • přístup k připojeným síťovým jednotkám a k dalším jednotkám připojených pod přihlášeným uživatelem. V předchozí verzi se služba připojovala pouze k účtu "System", pod tímto přihlášením nejsou dostupné uživatelem připojené síťové jednotky. V této verzi je také umožněno službu připojovat k přihlášeným relacím. Tato možnost je pro stávající spojení vypnuta, ale je zapnuta pro všechny spojení v novém hlavním nastavení. Nové nastavení pro službu je v hlavním nastavení na nové záložce "Přenos souborů". Nastavení pro jednotlivé spojení je možné změnit ve výchozím nebo konkretním profilu pro "Přenos souborů". Pro aktualizaci nové verze je potřeba pro tuto vlastnost znovu přihlásit uživatele.
  • pro Windows 7 upraven dialog pro výběr uživatelé z domény
 • 3.7.1
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • Vzdálený tisk:
    • upraven přenos tiskových souborů podle přenosové rychlosti
    • opraveno přidání sdílené tiskárny
    • upraveno přidání tiskárny s neznámým tiskovým procesorem
  • VPC server:
   • umožněno nastavení monitorovacích funkcí
 • 3.7.0
  • připojení přes VPC:
   • Plné ovládání a prohlížení:
    • umožněn tisk ze vzdáleného počítače na vaši tiskárnu
    • upraveno ukončování spojení v případě přechodu vzdáleného počítače do režimu spánku nebo úsporného režimu
   • RAC Server:
    • opraveno spuštění uživatelské instance serveru na doménovém kontroléru
   • VPC server:
    • umožněno přednastavit nebo omezit uživatelské nastavení "Plného ovládání"
 • 3.6.3
  • připojení přes VPC:
   • možnost zařadit vzdálený počítač do víceúrovňové skupiny
   • sestavování spojení přes Proxy server je podmíněno časovým limitem
 • 3.6.2
  • připojení přes VPC:
   • opraven přenos dat po sestavení spojení. V některých případech se po sestavení spojení nezačala přenášet data ze vzdáleného počítače.
   • upraveno odpojování od VPC systému při přechodu vzdáleného počítače do režimu spánku
   • na základě výpadku VPC systému 8.9. 2010 přidána další kontrola spojení po 24 hodinách v případě neúspěšné autorizace. Kontrola zamezuje odpojení vzdáleného počítače od VPC systému v případě výpadku VPC systému.
   • v případě nedostupnosti služby DNS vzdáleného počítače, probíhá spojení přes poslední přeloženou IP adresu VPC systému
 • 3.6.1
  • Plné ovládání a prohlížení:
   • umožnění podpory rozlišení s poměrem stran 19:6, např. 1366x786
   • pro připojování k relaci doplněna úprava - pro případy, kdy konzole nemá číslo relace 0, což znemožňovalO připojení ke konzole. Jednalo se hlavně o případy při připojování k terminál serveru. Úprava přiřadí ke konzole číslo relace 0 z odpojené relace, jež toto číslo používala.
  • připojení přes VPC:
   • u VPC protokolu přidání kontroly na HTTP protokol při připojování k vlastnímu VPC serveru
   • při výběru počítače připojeného k VPC se nerozlišuje velikost písmen u složky, do které je počítač zařazený
   • úprava VPC protokolu pro možnost interního přesměrování spojení, na jiný VPC server. V srpnu 2010 bude převedena služba VPC na nový výkonnější server.
   • nové možnosti VPC serveru v menu:
    • Nastavení:
     • Správa VPC účtů
     • Vyhledání/úprava e-mailových adres VPC účtů
    • VPC:
     • Export e-mailových adres VPC účtů
   • nový testovací systém pro zjišťování stavu spojení k VPC systému, jak ze strany VPC serveru, tak ze strany vzdáleného počítače, který je připojen k VPC serveru. Převážně u počítačů připojených k internetu přes WIFI síť dochází k tomu, že spojení k VPC serveru se rozpadne, ale operační systém spojení stále registruje, jako navázané, na straně VPC serveru se spojení rozpojí, tím se stane, že není vzdálený počítač dostupný.
 • 3.6.0
  • optimalizace pro Windows 7
  • nová technologie odesílání kombinace Ctrl+Alt+Del pro Windows Vista a vyšší
  • pro připojování přes VPC:
   • připojit počítač k VPC bez hesla. Vzdálenému uživateli nemusíte heslo sdělovat, stačí pouze název VPC účtu.
   • nová informační zpráva: změna e-mailové adresy
  • zobrazování textu na uzamčené obrazovce
  • autorizační klíč:
   • možnost nastavit odesílatele a předmět zprávy
  • lokalizace do:
   • francouzštiny
   • portugalštiny
   • italštiny
 • 3.5.0
  • zdarma ovládání počítače bez veřejné IP adresy, přes novou službu VPC (Virtual Private Connection)
   • ovládání počítače bez veřejné nebo pevné IP adresy
   • bez nutnosti nastavovat firewall a router
   • možnost provozovat zdarma vlastní službu VPC (Virtual Private Connection)
  • Více informacích o VPC naleznete zde.
  • Plném ovládání nebo prohlížení
   • Doplněn test funkčnosti video ovladače, který v případě nefunkčnosti znovu video ovladače aktivuje nebo vypne. Tento problém je především způsoben spouštěním DOS aplikací na celou obrazovku.
  • U služby Vypnutí počítače umožněn:
   • Režim spánku
   • Úsporný režim
 • 3.4.1
  • lokalizace do španělštiny
  • lokalizace do němčiny
  • opraveno ovládání počítače s více monitory nastavené v opačném pořadí zprava doleva
 • 3.4.0
  • Plném ovládání nebo prohlížení
   • zrychlení ovládání vzdáleného počítače prostřednictvím novější technologie.
    Nová technologie rychleji získává informace o změnách vzdálené plochy
    při nižším zatížení procesoru a paměti.
   • nová vyrovnávací paměť LFU
 • 3.3.1
  • možnost u účtu povolit zobrazování Pozadí plochy
  • optimalizace vypínání pozadí plochy při přihlašování nebo přepínání uživatele
 • 3.3.0
  • Hlavní okno RAC Serveru rozděleno do dvou záložek Ovládací panel a Status.
   Ovládací panel umožňuje rychlejší a přehlednější přístup k nastavení.
  • možnost otevřít soubor protokolu v menu Nástroje
 • 3.2.0
  • Chat
  • zasílání zpráv na vzdálený počítač
  • využívání aktuálního vzhledu Windows®
  • automatický přenos schránky
  • lokalizace do angličtiny
 • 3.1.0
  • možnost zjistit novější verzi v menu Nápověda
  • nové číslování verze, další třetí číslo udává číslo aktualizace v rámci verze
  • automatická aktualizace umožňuje provést aktualizaci na základě nového třetího čísla verze
 • 3.00
  • novější technologie vyrovnávací paměti pro snížení přenášených dat až o 90%
 • 2.06
  • optimalizace pro Windows Vista™
  • uživatelům během vzdáleného ovládání počítače je umožněno zablokovat ovládání počítače dalším uživatelům
 • 2.05
  • možnost nastavit více administrátorských účtů
  • automatické připojení k nové aktivní relaci, pokud stávající bude ukončena nebo bude neaktivní při Plném ovládání nebo prohlížení
  • nástroj pro zjištění komunikačních informací v menu Nástroje
  • možnost reinstalovat RAC Server z aktualizace v menu Nápověda
 • 2.04
  • hlavní novinkou u služby Plné ovládání a prohlížení je umožněno:
   • ovládání všech relací včetně terminálových ve Windows® XP, Windows® Server 2003 a Windows® Terminál Server (ukázka výběru relací).
  • umožněno omezovat funkce RAC Serveru:
   • zakázat nebo povolit:
    • Spouštění serveru
    • Nastavení uživatelů
    • Nastavení serveru
    • Nastavení HTTP tunelu
    • Zobrazení informací o připojených uživatelích
    • Zobrazení informací o připojeních k HTTP tunelu
    • Odpojování uživatelů
    • Odpojování spojení k HTTP tunel serveru
    • Ovládání serveru
    • Ovládání HTTP tunelu
    • Automatickou aktualizaci serveru
    • Test zamykání obrazovky
    • Vložit registrační údaje
  • umožněno při startu RAC Serveru vytvářet výjimku v Bráně firewall systému Windows®
   v nastavení na nové záložce Výjimky v Bráně firewall systému Windows®.
   Doporučeno využít hlavně při vzdálené instalaci RAC Serveru.
 • 2.03
  • hlavní novinkou je nová služba Příkazový řádek, která umožňuje spouštět příkazy nebo nástroje na vzdáleném systému (ukázka).
   Služba umožňuje nastavit jednotlivým uživatelům individuální přístup pro spouštění příkazů nebo nástrojů.
 • 2.02
  • úprava textů v dialogu Vložení registračních údajů
 • 2.01
  • umožněno přihlašování s autorizačním klíčem pro zvýšení bezpečnosti při přistupování ke vzdálenému RAC Serveru (ukázka)
  • hlavní novinkou je nová služba Přenos souborů, která umožňuje přenášet vzdáleně soubory a složky. Služba umožňuje nastavit jednotlivým uživatelům individuální přístup k určeným složkám (ukázka).
  • aktualizován dialog Přístup ke službám (ukázka)
  • nastavení SMTP serverů pro odchozí poštovní zprávy bylo přesunuto do nové záložky SMTP servery (ukázka)
  • u nastavení SMTP serverů pro odchozí poštovní zprávy umožněno nastavit Server požaduje ověření (ukázka)
 • 2.00
  • integrován HTTP tunel server s možností připojení všech RAC služeb přes HTTP tunel. Možnost tunelování ostatních TCP nebo UDP portů přes HTTP tunel.
  • možnost uzamykání uživatelských účtů
  • bezpečnější přenášení autorizačních a šifrovacích informací zvýšením délky RSA klíče na 1024 bitů
  • rozšířené uzamykání obrazovky
  • nový nástroj pro testování funkčnosti uzamykání obrazovky v menu Nástroje/Test zamykání obrazovky